×

با سلام اگر شخصی به دلایلی دارای دو شناسنامه باشد،بچگونه باید یکی از

با سلام اگر شخصی به دلایلی دارای دو شناسنامه باشد،بچگونه باید یکی از آنها را باطل کند؟

با-سلام
اگر-شخصی-به-دلایلی-دارای-دو-شناسنامه-باشد،بچگونه-باید-یکی-از-آنها-را-باطل-کند؟

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.