جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

1سوال

خودروی سواری که با مالک ان مبایعه نامه تنظیم گردیده وخودرو نیز در تصرف بنده است و مدارک ان در دفترخانه . پس از مدتی فروشنده وکالت فروش همان خودرو رابه نام شخص سومی زده ایا می توان با شکایت الزام به سند از فروشنده از طریق دادگاه حقوقی به نتیجه رسید

2پاسخ

مشاهده کلیه سوالات مرتبط با مشاوره حقوقی با وکیل با کد رهگیری 69174807