×

سلام رشته تحصیلی من مهندسی نرم افزاره و قراره با چند نفر از دوستان یک

سلام رشته تحصیلی من مهندسی نرم افزاره و قراره با چند نفر از دوستان یک تیم برنامه نویسی تشکیل بدیم. قراره بین اعضا و سرپرست یک قراردادی نوشته بشه و یک میلیون سفته جهت ضمانت امضا بشه و در ازای یک میلیون سفته یک فیش سرپرست به اعضا بده که این سفته ها فقط جهت ضمانته و ارزش قانونی نداره. آیا واقعا این فیشی که سرپرست قراره در اعضای یک میلیون سفته بده ارزش قانونی داره یا نه و در صورت دادن اون فیش آیا میشه از اون سفته ها سو استفاده کرد یا نه؟

سلام-رشته-تحصیلی-من-مهندسی-نرم-افزاره-و-قراره-با-چند-نفر-از-دوستان-یک-تیم-برنامه-نویسی-تشکیل-بدیم.-قراره-بین-اعضا-و-سرپرست-یک-قراردادی-نوشته-بشه-و-یک-میلیون-سفته-جهت-ضمانت-امضا-بشه-و-در-ازای-یک-میلیون-سفته-یک-فیش-سرپرست-به-اعضا-بده-که-این-سفته-ها-فقط-جهت-ضمانته-و-ارزش-قانونی-نداره.-آیا-واقعا-این-فیشی-که-سرپرست-قراره-در-اعضای-یک-میلیون-سفته-بده-ارزش-قانونی-داره-یا-نه-و-در-صورت-دادن-اون-فیش-آیا-میشه-از-اون-سفته-ها-سو-استفاده-کرد-یا-نه؟
سلام برای جلوگیری از سو استفاده شما در زمان تنظیم قرارداد شماره و مبلغ سفته و میزان تعهد هر یک از اعضا را در توافق نامه ذکر کنید و متذکر شوید این سفته ها بابت این قرارداد و انجام تعهدات مندرج در آن اعضا صادر کرده و نزد حسابداری به صورت امانت نگهداری می شود و حق استفاده و بهره برداری دیگری ندارند و پس از ختم قرارداد یا خاتمه همکاری سفته عودت می شود و یا در صورت تخلف خسارت وارده از طریق سفته وصول می گردد. به این ترتیب دیگر هیچ مشکلی پیش نخواهد امد

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.