جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

1سوال

سلام/خسته نباشید/بنده 8 ماه پیش پسوند نام خانوادگی خودمو حذف کردم /اما اگاه نبودم که این باعث میشه نتونم نام خانوادگی خودمو تغییر بدم اما الا خیلی مشکل دارم با این نام/میخواستم بدونم هیچ قانونی تبصره ای استثنایی چیزی وجود نداره ک من بتونم اقدام کنم دوباره/البته من فقط پسوندمو حذف کردم اما حالا میخوام نام خانوادگیم تغییر بدم/من الان 22 سال سن دارم/

2پاسخ

با توجه به توصیفات حضرتعالی و با توجه به اینکه شما نام خانوادگی را از حالت ترکیبی خارج نموده اید چنین به نظر میرسد امکان تغییر مجدد نام خانوادگی مقدور نباشد موارد تغییر نام خانوادگی در موارد زیر قابل تغییر میباشد. مواد 40 تا 42 قانون ثبت احوال و درصورت احراز شرایط مندرج در این دستورالعمل و پس از موافقت مراجع ذیصلاح ثبت احوال می توانند نام خانوادگی خود را تغییر دهند. موارد تغییر نام خانوادگی اشخاص واجد شرایط می توانند در موارد زیر تغییر نام خانوادگی خود را درخواست نمایند: 1- نام خانوادگی از واژه های نامناسب باشد، مانند: بیچاره ، گدا و امثال آن . 2- نام خانوادگی بیش از دو کلمه باشد، مانند خنجری برار عزیزی، فلاح ناگزیرلنگرودی، و نظایر آن. 3- نام خانوادگی از واژه های خارجی بوده یا با آن ترکیب شده باشد مانند: علی اف، یوهانسون، چارلتون، جلیلسون و غیره 4- نام خانوادگی از کلمات مذموم و یا مغایر با ارزشهای فرهنگ اسلامی باشد، مانند : بی دین، شیطان پرست و نظایر آن. 5- نام خانوادگی از واژه های منسوب به مناصب یا القاب و عناوین باشد، مانند: سرهنگ، خان، مهندس و نظایر آن . 6- نام خانوادگی از اسامی محل یا منسوب به محل و نامناسب باشد. 7- هرگاه محکومیت جزائی موثر برای یکی از افراد خانواده پیش بیاید و داشتن آن نام خانوادگی موجب ننگ و سرافکندگی باشد. 8- هرگاه تغییر نام خانوادگی به منظور وحدت با نام خانوادگی پدر، جد پدر ، فرزند ، برادر، خواهر و عمو باشد. 9- تغییر نام خانوادگی به منظور وحدت با نام خانوادگی مردی که مادر پس از فوت پدر طفل طبق مقررات ایران رسما با وی ازدواج نموده است با رعایت سایر مقررات مربوطه بلااشکال است. موارد حذف پیشوند یا پسوند نام خانوادگی اشخاص واجد شرایط می توانند در موارد زیر حذف پیشوند یا پسوند نام خانوادگی خود را درخواست نمایند: 1- نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام محل یا منسوب به محل باشد، مانند افتخاری تهرانی، تبریزی رادمنش و نظیر آن 2- نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام ایل یا طایفه باشد مانند: حسینی بختیاری ، زاروندی احمدی و امثال آن 3- نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام یکی از حرف یا مشاغل باشد مانند: بنکدارقاسمی، مجیدی سقطچی و غیره 4- هرگاه پیشوند یا پسوند نام خانوادگی، حرف، عدد یا کلمه زاید باشد، مانند م قاسمی، شکوهی هفت ، مرحومه حسینی و غیره

مشاهده کلیه سوالات مرتبط با مشاوره حقوقی با وکیل با کد رهگیری 71141848