×

سلام گروهی که هرکدام فعالیت تجاری داریم امّا قصد داریم یک موسسه و یا

سلام گروهی که هرکدام فعالیت تجاری داریم امّا قصد داریم یک موسسه و یا انجمن غیر تجاری از نوع دوم که ممکن است با هدف انتفاع باشد تاسیس و به ثبت رسانیم حال چند سوال لزوماً به مدیر عامل نیاز است و یا اینکه می توانیم هیئت مدیره ای داشته باشیم با رئیس و نایب رئیس و خزانه دار و ؟ ... آیا می توان نامی دیگر برای مدیر عامل انتخاب کرد مانند مدیر اجرائی ؟ آیا هر شرط و شروطی را می توانیم در اساسنامه ذکر کنیم و یا لزوماً باید بر اساس اساسنامه تیپ جهت شرکتهای با مسئولیت محدود می باشد ؟ قصد داریم از هریک از اعضا مبلغی ورودی و حق عضویت دریافت کنیم حال اگر هر یک از اعضا به دلیلی قانونی و بر اساس اساسنامه از عضویت خلع شوند ایا برای انها حقی ایجاد می شود ؟ با سپاس و تشکر

سلام
گروهی-که-هرکدام-فعالیت-تجاری-داریم-امّا-قصد-داریم-یک-موسسه-و-یا-انجمن-غیر-تجاری-از-نوع-دوم-که-ممکن-است-با-هدف-انتفاع-باشد-تاسیس-و-به-ثبت-رسانیم-حال-چند-سوال-
لزوماً-به-مدیر-عامل-نیاز-است-و-یا-اینکه-می-توانیم-هیئت-مدیره-ای-داشته-باشیم-با-رئیس-و-نایب-رئیس-و-خزانه-دار-و-؟-...
آیا-می-توان-نامی-دیگر-برای-مدیر-عامل-انتخاب-کرد-مانند-مدیر-اجرائی-؟-
آیا-هر-شرط-و-شروطی-را-می-توانیم-در-اساسنامه-ذکر-کنیم-و-یا-لزوماً-باید-بر-اساس-اساسنامه-تیپ-جهت-شرکتهای-با-مسئولیت-محدود-می-باشد-؟-
قصد-داریم-از-هریک-از-اعضا-مبلغی-ورودی-و-حق-عضویت-دریافت-کنیم-حال-اگر-هر-یک-از-اعضا-به-دلیلی-قانونی-و-بر-اساس-اساسنامه-از-عضویت-خلع-شوند-ایا-برای-انها-حقی-ایجاد-می-شود-؟-
با-سپاس-و-تشکر
وکیل  سلام شما باید بر اساس آییننامه ثبت موسسات غیرتجاری عمل بفرمایید. هر محدودیتی که در این آییننامه در نظر گرفته شده لازم الاتباع است، ولی در سایر موضوعات اراده شما معتبر است. موسسه شما باید هیات مدیره داشته باشد. در مورد عنوان مدیر، ایراد قانونی وجود ندارد. در مورد اساسنامه، شما مجبور به انتخاب اساسنامه های معمول نیستید، اگرچه برخی مطالب مثل مشخصات موسسه و ساختار آن در اساسنامه لازم الذکر است. امکان خلع اعضا نیست. ولی امکان دارد بر اساس اساسنامه در صورتی که مبلغ مافی الذمه خود را پرداخت نکند از او مطالبه نمود یا فرد دیگری امکان تادیه وجه و جایگزینی به عنوان شریک داشته باشد. آیین نامه فوق الذکر مطالعه شود. موفق باشید

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.