جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.

مشاوره با وکیل، پرسش و پاسخ با وکیل، مشاوره با وکیل با تجریه، پرسش و پاسخ با وکلا، مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

1سوال

سلام من و پدرم ملک شراکتیمان را با تجمیع با ملک همسایه مان جهت ساخت در اختیار سازنده قرار دادیم قرارداد کتبی هم تنظیم کردیم و تاریخ اتمام کار را هم 18 ماه از تاریخ صدور جواز تعیین نمودیم وبرای تاخیر هم روزانه 500 هزار تومان برای هر واحد مقرر نمودیم در قرار داد نوع مصالح نیز قید گردید وهمچنین قرار بر نصب زیر دوشی و وان حمام و آنتن مرکزی وماهواره و سنگ 50/50 ممتاز دهبید برای کف پذیرائی واستفاده از مصالح درجه1 ایرانی وهمچنین قرار براین بود هنگام استفاده از مصالح حداقل دو نمونه به مالکین ارائه بنماید وپس از تائید آنان اقدام بنماید همچنین در قرار داد قید گردید که سازنده حق درخواست هیچگونه مبلغی را تا پایان قرار داد واخذ پایان کار وگرفتن اسناد تفکیکی وارائه سند رسمی به مالکین تحت هیچ عنوانی راندارد از آنجا که مسئله رفاقت ودوستی پیش آمده بود و فکر میکردیم تا آخر هم همینگونه خ اهد ماند به محضر رفتیم وطی تقسیم نامه سهم ایشان را منتقل نمودیم تا به اینجا را داشته باشید در ابتدا قرار شده بود اگرسازنده توانست برای طبقه ششم هم مجوز بگیرد 40 متر از طبقه ششم را به ما و40 متر هم به همسایه مان بدهد ومابقی به خودش برسد اینک پس از اتمام کار مشاهده گردیده سازنده اولا برای آشپزخانه سوراخ دودکش خروجی هود نصب ننموده است دوما داخل حمام وان و زیردوشی نصب ننموده است دستگاه سویچینگ آنتن مرکزی و ماهواره را نصب نکرده برای کف پذیرائی سنگ ممتاز بکار نبرده است سیم کشی ساختمان مدام دچار اشکال میشود و چند بار اتصال نموده است درب های راه پله ها ترک برداشته است وتازه پس از تنظیم تقسیم نامه وامضا ادعا مینماید بخاطر اینکه مقداری تخلف از پیش طراحی شده داشته و مقداری وجوهات زیرمیزی پرداخت نموده است مبیبایست وجهی را به ایشان پرداخت بنمائیم البته این را هم بگویم از بابت 40 متر طبقه ششم مبلغ 270 میلیون هم ما وهم همسایه گرفته ایم وهنگام حضور در دفتر خانه هم دوفقره چک 50 میلیونی بدون تاریخ به ما داد تا چند روز بعد که پول داشت به ما اجازه بدهد تاریخ زده ونقد نمائیم وبعدا برای سایر هزینه های توافق شده طی یک نشست نتیجه گیری بنمائیم اما اینک پس از گذشت 25 روز هیچ توافقی حاصل نشده وتازه ادعا مینماید باید چک را با ایشان عودت بنمائیم تا باپشت نویسی وجه آن را کم بنماید ضمنا از دادن خسارت کسریها ودیر کرد که حدود دو ماه میشود نیز شانه خالی میکند لطفا راهنمائی نمائید در صورت لزوم آیا وکالتم را قبول مینمائید در اینصورت حق الوکاله من چقدر خواهد شد در ضمن برای طبقه ششم ایشان دو ما و ما یک ماه بصورت شفاهی وقت به زمان ساخت اضافه نمودیم تازه اگر دو ماه رامحاسبه کنیم یعنی حدود 50 روز تاخیر

2پاسخ

مشاهده کلیه سوالات مرتبط با مشاوره حقوقی با وکیل با کد رهگیری 8095437