جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

مشاوره با وکیل، پرسش و پاسخ با وکیل، مشاوره با وکیل با تجریه، پرسش و پاسخ با وکلا، مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

1سوال

باسلام ، عرض ارادت و سپاس فراوان از راهنمایی پرقدرتان پس از کش و قوس های فراوان سرانجام در سال 1370(تقریباً 20 سال پیش)، طبق تقسیم نامۀ تنظیمی با حضور کلیه وراث ، تنی چند از معمرین و معتمدین روستا و بعلاوه اعضای محترم شورای روستا، تمامی ماترک «موصی»، وفق وصیت متوفی، به تفکیک نوع و میزان سهم هر یک از «موصی لهم»، با تراضی و تأیید کلیۀ اعضا همراه با تنفیذ یکا یک «موصی لهم» و دیگر شاهدین، به هر یک از ایشان واگذار و تسلیم شده و تماماً در صورت جلسۀ تنظیمی مستند گردیده است. بعلاوه از آن تاریخ تاکنون هر یک از ورّاث اقداماتی از جمله: فروش ، تعویض و ... را نسبت به اموال خود اعم از منقول یا غیرمنقول اعمال داشته اند. مضافاً می بایست متذکر شد که از تاریخ تنظیم سند ، به تجاهل و تسامح ، تابحال هیچ اقدامی در خصوص «حصر وراثت» از سوی هیچ کدام از ورثه بعمل نیامده است. معهذا طی این سالها، به سبب بروز اختلافاتی بین موصی لهم - لازم به اشاره است که موضوع دعوای پیشآمده میان ورّاث، مطلقاً در رابطه با اموال تقسیم شده ، میزان سهم تخصیصی به کلیۀ موصی لهم یا نحوۀ واگذاری ماترک نبوده و نیست _ و بعلاوه به دلیل وجوب اخذ سند مالکیت و یا ارائۀ گواهی «حصر وراثت» بمنظور «تغییر کاربری» املاک تحت اختیار اینجانب و متعاقباً دریافت تسهیلات بانکی؛ عملاً هر گونه اقدامی از ناحیۀ اینجانب جهت صدور گواهی «حصر وراثت» موقوف بر اخذ امضاء کلیه ورثه است - و از میان 9 نفر از کلیۀ اعضای موصی لهم، سه تن آنان به دلیل بروز اختلافات فی مابین ، بکلی از انجام این عمل سرباز زده و امتناع می ورزند- فلذا کسب گواهی حصر وراثت برای اینجانب ناممکن بنظر می رسد. در پایان خواهشمند است در مورد مسئلۀ پیش گفته، بنده را راهنمایی فرموده و راه حل مقتضی جهت اخذ گواهی «حصر وراثت» و یا هر طریقی که امکان اخذ سند تملیکی را برای اینجانب میسر می سازد ، پیش رویم بگذارید. با سپاس فراوان از زحمات بی شائبه تان

2پاسخ

بسمه تعالی با سلام البته از نوع نگارش و انشاء سوال مشخص است که از مضامین و مفاهیم حقوقی بی اطلاع نمی باشید . لاجرم در پاسخ عرض می گردد : بموجب ماده 360 قانون امور حسبی جهت درخواست تصدیق انحصار وراثت و صدور گواهی مربوطه نیازی به اینکه تمامی ورثه درخواست نامه کتبی را امضاء نمایند نمی باشد . هر یک از وراث متوفی و یا حتی اشخاص ذی نفع می توانند جهت تصدیق انحصار وراثت و تحصیل گواهی مربوطه درخواست نامه کتبی مشتمل بر نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی و ورثه و اقامت گاه آنها و نسبت بین متوفی و وراث را تنظیم نموده به دادگاه تسلیم نمایند . که بسته به اینکه بهای ترکه بیش از سی میلیون ریال باشد یا نباشد دادگاه با صدور آگهی روزنامه یا بدون انتشار آگهی به ادله درخواست کننده رسیدگی و نسبت به صدور گواهی حصر وراثت اقدام خواهد نمود . اگر برخی از ورثه به لحاظ اختلافات مدارک شناسایی خود را که مشخص کننده نسبت آنها با متوفی می باشد را ارائه نکردند این موضوع حسب اعلام شما و با استعلام از اداره ثبت احوال محل رسیدگی و گواهی صادر خواهد شد. لذا نگران عدم همکاری ورثه در این مورد نباشید . پس از صدور گواهی جهت جری تشریفات ثبت رسمی تقسیم نامه و افراز در صورت عدم بروز اختلاف درواحد ثبتی اقدام نموده وگر نه چون وصیت نامه عادی است پس از تنفیذ وصیت نامه و تقسیم نامه معموله آنرا بطور رسمی از ناحیه دادگاه به ثبت برسانید .

مشاهده کلیه سوالات مرتبط با مشاوره حقوقی با وکیل با کد رهگیری 82174422