جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

1سوال

سلام من در حال حریدن زمینی ساحلی هستم که در یک صفحه آن نوشته شده است که رعایت حریم قانونی دریا الزامی است در سند همسایه نوشته شده است که حریم قانونی دریا رعایت شده است که میگوید خودش رفته و گرفته است سوال من این است که این نوشته چقدر مشکل زا است ؟؟ و با توجه به قانون سال 42 و 56 درباره رعایت حریم دریاو پیشرفتگی آب آیا ما باید مقداری از زمین ذکر شده در سند را رها کنیم؟؟ البته صاحب زمین میگوید که این عبارت را در اکثر سندها مینویسند و جدی نیست و عملا با توجه به پیشرفتگی آب در سال 42 همه رعایت کرده اند

2پاسخ

پاسخ داده شد

مشاهده کلیه سوالات مرتبط با مشاوره حقوقی با وکیل با کد رهگیری 82215312