×

با سلام بنده در خردادماه امسال یک واحد آپارتمان را از شخصی در تهران ب

با سلام بنده در خردادماه امسال یک واحد آپارتمان را از شخصی در تهران با سند تک برگی که به نام خود فروشنده بود خربداری کردم. و با توجه به اینکه روی ملک وام مسکن گرفتم خیالم از صحت معامله به طور کامل راحت بود ضمنا این راهم یادآور شوم که این واحد آپارتمانی دارای سند پایان کار ساختمان و واحد می باشد. پس از گذشت حدود 5 ماه از تاریخ سند زدن طی تماسی مستاجر واحد ینده با این جانب عنوان شد که تلفن واحد را صاحب اول ملک (یعنی کسی که ملک را فروشنده واحد به این جانب، از وی خریداری نموده است.)به منزل خود انتقال داده است. بنده طی تماسی که با ایشان داشتم به کار وی معترض شدم و ایشان گفتند که از خر ینکه بر فرض حتی اگر سند دارای الحاقیه ای بوده باشد که بنده به واسطه اون نمی توانستم ملک را بخرم(با در نظر گرفتن اینکه هیچکدام از ارگانهای بررسی کننده یعنی بانک و سازمان ثبت متوجه موضوع نشده اند) آیا سند مالکیت تک برگی که به نام بنده یدار ملک و اینجانب شکایت خواهند کرد چراکه ایشان حق نداشته اند ملک را بفروشند و سند این ملک(واحد آپارتمانی) الحاقیه ای داشته که طی آن این واحد غیر قابل فروش به غیر بوده است. این در حالیست که در سند تک برگی به نام فروشنده چیز الحاقیه ای ندیدم و یا اینکه فرد فروشنده به بنده نشان نداده. جالب اینکه چطور اداره ثبت و بانک مسکن که برای اخذ وام همه مدارک را از سازمان ثبت استعلام میگیرد متوجه موضوع نشده است؟ حال سوال بنده اینه اولا بفرمایید سندی که دارای الحاقیه باشد چه ویژگیهایی دارد؟ ثانیا آیا اامکان کلاهبرداری فروشنده از بنده و ارائه سند جعلی و غیره وجود دارد؟ یا اینکه شاید صاحب اول طلبی از خریدار اول(فروشنده ملک به اینجانب) داشته که خواسته یک جوری طلبش را از وی بگیرد زیرا تلفنی به من گفت که ایشان منزل را ارزان خریده اند و کلاهبرداری کرده اند. ضمنا ادعای دیگر صاحب اول ملک این است که ایشان از یک طرف می گویند که بنده ملک را صحیح خریداری کرده ام اما از طرف دیگر ادعا می کنند که ملک دارای مشکل ربوی است(یعنی در واقع هم این ادعا و هم ادعای کلاهبرداری و داشتن سند الحاقیه را مطرح می کنند).و سوال آخر ا ینکه با توجه به اینکه سند ملک به صورت تک برگی به نام بنده و البته رد رهن بانک مسکن صادر شده آیا دادگاه احتمالی می تواند رای بر برگرداندن ملک بنماید همچنین ربوی بودن معامله فرونشده ملک به اینجانب با صاحب اول چگونه می تواند باشد؟ ضمنا این را هم یادآوز کنم که صاحب اول ملک به فرزندش وکالت فروش داده و ایشان از طرف پدر ملک را فروخته اند. و صحت این معامله را بنده از سایت اداره ثبت بررسی نمودم که درست بود. با تشکر فراوان

با-سلام
بنده-در-خردادماه-امسال-یک-واحد-آپارتمان-را-از-شخصی-در-تهران-با-سند-تک-برگی-که-به-نام-خود-فروشنده-بود-خربداری-کردم.-و-با-توجه-به-اینکه-روی-ملک-وام-مسکن-گرفتم-خیالم-از-صحت-معامله-به-طور-کامل-راحت-بود-ضمنا-این-راهم-یادآور-شوم-که-این-واحد--آپارتمانی-دارای-سند-پایان-کار-ساختمان-و-واحد-می-باشد.-پس-از-گذشت-حدود-5-ماه-از-تاریخ-سند-زدن--طی-تماسی--مستاجر-واحد-ینده-با-این-جانب-عنوان-شد-که-تلفن-واحد-را-صاحب-اول-ملک-(یعنی-کسی-که-ملک-را-فروشنده-واحد-به-این-جانب،-از-وی-خریداری-نموده-است.)به-منزل-خود-انتقال-داده-است.-بنده-طی-تماسی-که-با-ایشان-داشتم-به-کار-وی-معترض-شدم-و-ایشان-گفتند-که-از-خر-ینکه-بر-فرض-حتی-اگر-سند-دارای-الحاقیه-ای-بوده-باشد-که-بنده-به-واسطه-اون-نمی-توانستم-ملک-را-بخرم(با-در-نظر-گرفتن-اینکه-هیچکدام-از-ارگانهای-بررسی-کننده-یعنی-بانک-و-سازمان-ثبت-متوجه-موضوع-نشده-اند)-آیا-سند-مالکیت-تک-برگی-که-به-نام-بنده-یدار-ملک-و-اینجانب-شکایت-خواهند-کرد-چراکه-ایشان-حق-نداشته-اند-ملک-را-بفروشند-و-سند-این-ملک(واحد-آپارتمانی)-الحاقیه-ای-داشته-که-طی-آن-این-واحد-غیر-قابل-فروش-به-غیر-بوده-است.-این-در-حالیست-که-در-سند-تک-برگی-به-نام-فروشنده-چیز-الحاقیه-ای-ندیدم-و-یا-اینکه-فرد-فروشنده-به-بنده-نشان-نداده.-جالب-اینکه-چطور-اداره-ثبت-و-بانک-مسکن-که-برای-اخذ-وام-همه-مدارک-را-از-سازمان-ثبت-استعلام-میگیرد-متوجه-موضوع-نشده-است؟-حال-سوال-بنده-اینه-اولا-بفرمایید-سندی-که-دارای-الحاقیه-باشد-چه-ویژگیهایی-دارد؟-ثانیا-آیا-اامکان-کلاهبرداری-فروشنده-از-بنده-و-ارائه-سند-جعلی-و-غیره-وجود-دارد؟-یا-اینکه-شاید-صاحب-اول-طلبی-از-خریدار-اول(فروشنده-ملک-به-اینجانب)-داشته-که-خواسته-یک-جوری-طلبش-را-از-وی-بگیرد-زیرا-تلفنی-به-من-گفت-که-ایشان-منزل-را-ارزان-خریده-اند-و-کلاهبرداری-کرده-اند.-ضمنا-ادعای-دیگر-صاحب-اول-ملک-این-است-که-ایشان-از-یک-طرف-می-گویند-که-بنده-ملک-را-صحیح-خریداری-کرده-ام-اما-از-طرف-دیگر-ادعا-می-کنند-که-ملک-دارای-مشکل-ربوی-است(یعنی-در-واقع-هم-این-ادعا-و-هم-ادعای-کلاهبرداری-و-داشتن-سند-الحاقیه-را-مطرح-می-کنند).و-سوال-آخر-ا-ینکه-با-توجه--به-اینکه-سند-ملک-به-صورت-تک-برگی-به-نام-بنده-و-البته-رد-رهن-بانک-مسکن-صادر-شده-آیا-دادگاه-احتمالی-می-تواند-رای-بر-برگرداندن-ملک-بنماید-همچنین-ربوی-بودن-معامله-فرونشده-ملک-به-اینجانب-با-صاحب-اول-چگونه-می-تواند-باشد؟-ضمنا-این-را-هم-یادآوز-کنم-که-صاحب-اول-ملک-به-فرزندش-وکالت-فروش-داده-و-ایشان-از-طرف-پدر-ملک-را-فروخته-اند.-و-صحت-این-معامله-را-بنده-از-سایت-اداره-ثبت-بررسی-نمودم-که-درست-بود.
با-تشکر-فراوان
پاسخ داده شد

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.