×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

تعدیل اقساط مهریه

تعدیل-اقساط-مهریه

تعدیل اقساط مهریه

ادامه مطلب ...

بیطرفی قاضی در قوانین ایران-قسمت دوم دادرسی بیطرفانه

بیطرفی-قاضی-در-قوانین-ایران-قسمت-دوم-دادرسی-بیطرفانه

در ادامه قسمت اول اکنون نگاهی موشکافانه به مفهوم دادرسی بیطرفانه و جایگاه قانونی آن می پردازیم که مبحثی بسیار مهم و کاربردی برای کلیه حقوقدانان است

ادامه مطلب ...

منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر

منع-تشدید-مجازات-در-مرحله-تجدیدنظر

منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر

ادامه مطلب ...

نحوه رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری در دیوان عالی کشور

نحوه-رسیدگی-به-درخواست-تجدیدنظرخواهی-از-آرای-کیفری-در-دیوان-عالی-کشور

نحوه رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری در دیوان عالی کشور

ادامه مطلب ...

لایحه تجدید نظر خواهی تقسیم ماترک

لایحه-تجدید-نظر-خواهی-تقسیم-ماترک

لایحه تجدید نظر خواهی تقسیم ماترک

ادامه مطلب ...

آزادی بیان در زندان

آزادی-بیان-در-زندان

آزادی بیان در زندان

ادامه مطلب ...

ثبت شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری

ثبت-شرکتهای-تجاری-و-موسسات-غیر-تجاری

ثبت شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری

ادامه مطلب ...

اعتبار اسناد رسمی و عادی در دعاوی مدنی

اعتبار-اسناد-رسمی-و-عادی-در-دعاوی-مدنی

اعتبار اسناد رسمی و عادی در دعاوی مدنی

ادامه مطلب ...

قرارداد تشکیل بیع

قرارداد-تشکیل-بیع

قرارداد تشکیل بیع

ادامه مطلب ...

فرم قرارداد بی او تی( ساخت - بهره برداری- انتقال)

فرم-قرارداد-بی-او-تی(-ساخت---بهره-برداری--انتقال)

فرم قرارداد بی او تی ( ساخت - بهره برداری- انتقال)

ادامه مطلب ...

سوال های کاربردی در خصوص اجاره اماکن تجاری

سوال-های-کاربردی-در-خصوص-اجاره-اماکن-تجاری

سوال های کاربردی در خصوص اجاره اماکن تجاری

ادامه مطلب ...

اعتبار علم قاضی در شمار ادله اثباتی

اعتبار-علم-قاضی-در-شمار-ادله-اثباتی

برای اثبات امور قضایی راه‌های مختلفی از لحاظ شرعی و قانونی پیش‌بینی شده است یکی از مهمترین دلایل قانونی و شرعی جهت کشف قضایا در پرونده‌های قضایی، علم قاضی است

ادامه مطلب ...

دادخواست الزام ورثه متوفی به تنظیم سند رسمی انتقال بدون وجود گواهی حصر وراثت

دادخواست-الزام-ورثه-متوفی-به-تنظیم-سند-رسمی-انتقال-بدون-وجود-گواهی-حصر-وراثت

دادخواست الزام ورثه متوفی به تنظیم سند رسمی انتقال بدون وجود گواهی حصر وراثت

ادامه مطلب ...

چک به روز و چک مدت دار

چک-به-روز-و-چک-مدت-دار

چک به روز و چک مدت دار

ادامه مطلب ...

حبس الکترونیکی، از ابداعات قانون جدید مجازات اسلامی

حبس-الکترونیکی،-از-ابداعات-قانون-جدید-مجازات-اسلامی

حبس الکترونیکی، از ابداعات قانون جدید مجازات اسلامی

ادامه مطلب ...

ماهیت قراردادهای تجاری

ماهیت-قراردادهای-تجاری

ماهیت قراردادهای تجاری

ادامه مطلب ...

ترجمه فارسی مجموعه قوانین و مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (UCP600)

ترجمه-فارسی-مجموعه-قوانین-و-مقررات-متحد-الشکل-اعتبارات-اسنادی-(UCP600)

ترجمه فارسی مجموعه قوانین و مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (UCP600)

ادامه مطلب ...

امضا مهم‌ترین رکن پیمان است

امضا-مهم‌ترین-رکن-پیمان-است

امضا مهم‌ ترین رکن پیمان است

ادامه مطلب ...

تدلیس-مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلیس، اسلام و ایران

تدلیس-مطالعه-تطبیقی-در-حقوق-فرانسه،-انگلیس،-اسلام-و-ایران

تدلیس-مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلیس، اسلام و ایران

ادامه مطلب ...

استنکاف از اجرای آرای شعب دیوان عدالت، موضوع ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری

استنکاف-از-اجرای-آرای-شعب-دیوان-عدالت،-موضوع-ماده-37-قانون-دیوان-عدالت-اداری

استنکاف از اجرای آرای شعب دیوان عدالت، موضوع ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...