×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

دادگاه صالح در شکایت از چک برگشتی

دادگاه-صالح-در-شکایت-از-چک-برگشتی

دادگاه صالح در شکایت از چک برگشتی

ادامه مطلب ...

رفتارشناسی قاتلین سریالی

رفتارشناسی-قاتلین-سریالی

قتل سریالی عنوانی است که به بیش از یک فقره قتل توسط یک نفر در مدت زمانی عرفا کوتاه بین هر بار ارتکاب ، اطلاق می شود که معمولآ به شیوه یکسان یا مشابهی صورت می پذیرد

ادامه مطلب ...

تبانی برای بردن مال غیر از طریق ورود ثالث

تبانی-برای-بردن-مال-غیر-از-طریق-ورود-ثالث

تبانی برای بردن مال غیر از طریق ورود ثالث

ادامه مطلب ...

عرف و مقررات متحدالشکل راجع به اعتبارات اسنادی

عرف-و-مقررات-متحدالشکل-راجع-به-اعتبارات-اسنادی

عرف و مقررات متحدالشکل راجع به اعتبارات اسنادی

ادامه مطلب ...

بررسی جرایم مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی

بررسی-جرایم-مرتبط-با-انتخابات-مجلس-شورای-اسلامی

بررسی جرایم مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی

ادامه مطلب ...

زندانی بیمار، امنیت زندان را به مخاطره می اندازد

زندانی-بیمار،-امنیت-زندان-را-به-مخاطره-می-اندازد

معاون سلامت، اصلاح و تربیت سازمان زندان‌های کشور گفت سلامت زندانیان مهمترین اولویت در زندان است که اگر ما برنامه‌های بهداشتی و درمانی درستی در زندان نداشته باشیم، قاعدتاً برنامه فرهنگی و تربیتی بی‌اثر خواهد بود

ادامه مطلب ...

شناسنامه و تغییر تاریخ تولد

شناسنامه-و-تغییر-تاریخ-تولد

شناسنامه و تغییر تاریخ تولد

ادامه مطلب ...

دادرسی بیطرفانه-قسمت سوم

دادرسی-بیطرفانه-قسمت-سوم

بخش دیگری از مجموعه عالی و پژوهشی دادرسی بیطرفانه را در اختیار پژوهشگران و همه علاقمندان حقوق قرار دادیم که مطالب فوق العاده مهمی را در خصوص ابزارهای تضمین کننده بیطرفی در دادگستری را فرا می گیریم

ادامه مطلب ...

بحثی درباره مرجع رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه اجرایی

بحثی-درباره-مرجع-رسیدگی-به-شکایات-مردم-از-دستگاه-اجرایی

بحثی درباره مرجع رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه اجرایی

ادامه مطلب ...

شرایط جرم نبودن نگهداری سی دی های مبتذل و مستهجن

شرایط-جرم-نبودن-نگهداری-سی-دی-های-مبتذل-و-مستهجن

شرایط جرم نبودن نگهداری سی دی های مبتذل و مستهجن

ادامه مطلب ...

متن کامل قانون مجازات اسلامی

متن-کامل-قانون-مجازات-اسلامی

متن کامل قانون مجازات اسلامی

ادامه مطلب ...

صدور احکام کلی تفتیش منازل خلاف قانون است

صدور-احکام-کلی-تفتیش-منازل-خلاف-قانون-است

صدور احکام کلی تفتیش منازل خلاف قانون است

ادامه مطلب ...

قاضی تحت هیچ شرایطی نباید به ارباب رجوع توهین کند

قاضی-تحت-هیچ-شرایطی-نباید-به-ارباب-رجوع-توهین-کند

قاضی تحت هیچ شرایطی نباید به ارباب رجوع توهین کند

ادامه مطلب ...

رابطه سببیت و مسئولیت کیفری

رابطه-سببیت-و-مسئولیت-کیفری

رابطه سببیت و مسئولیت کیفری

ادامه مطلب ...

تبدیل تبعید به جزای نقدی یا حبس و شرایط آن

تبدیل-تبعید-به-جزای-نقدی-یا-حبس-و-شرایط-آن

قانونگذار این اختیار را به دادگاه داده است تا درباره مجرمانی که به هر دلیل تبعیدگاه خود را ترک کرده و یا به منطقه‌ای ممنوعه وارد شده‌اند، مجازات آنها را به حبس یا جزای نقدی تبدیل کند

ادامه مطلب ...

اعطای وکالت در طلاق

اعطای-وکالت-در-طلاق

اعطای وکالت در طلاق

ادامه مطلب ...

دادخواست ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید

دادخواست-ابطال-شناسنامه-و-صدور-شناسنامه-جدید

دادخواست ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید

ادامه مطلب ...

عدم اعلام‌ نظر داور در مهلت مقرر

عدم-اعلام‌-نظر-داور-در-مهلت-مقرر

عدم اعلام‌ نظر داور در مهلت مقرر

ادامه مطلب ...

نمونه گواهی تعیین مختصات ملک جهت ثبت نام و درخواست صدور سند مالکیت اراضی و ساختمان‌ های فاقد سند رسمی

نمونه-گواهی-تعیین-مختصات-ملک-جهت-ثبت-نام-و-درخواست-صدور-سند-مالکیت-اراضی-و-ساختمان‌-های-فاقد-سند-رسمی

نمونه گواهی تعیین مختصات ملک جهت ثبت نام و درخواست صدور سند مالکیت اراضی و ساختمان‌ های فاقد سند رسمی

ادامه مطلب ...

جرایم در حکم خیانت در امانت

جرایم-در-حکم-خیانت-در-امانت

جرایم در حکم خیانت در امانت

ادامه مطلب ...