×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

دعوای تقابل و تاثیر آن در دعوای اصلی-قسمت دوم

دعوای-تقابل-و-تاثیر-آن-در-دعوای-اصلی-قسمت-دوم

دعوای تقابل و تاثیر آن در دعوای اصلی-قسمت دوم

ادامه مطلب ...

برگ دادخواست واخواهی

برگ-دادخواست-واخواهی

برگ دادخواست واخواهی

ادامه مطلب ...

تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است

تغییر-کاربری-اراضی-زراعی-با-لحاظ-شرایطی-امکان-پذیر-است

تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است

ادامه مطلب ...

اعاده حیثیت

اعاده-حیثیت

اعاده حیثیت

ادامه مطلب ...

مسئولیت ظهر نویس در چک وعده دار

مسئولیت-ظهر-نویس-در-چک-وعده-دار

مسئولیت ظهر نویس در چک وعده دار

ادامه مطلب ...

مقایسه بیع و صلح

مقایسه-بیع-و-صلح

مقایسه بیع و صلح

ادامه مطلب ...

اعسار و تقسیط درقوانین موضوعه ورویه قضایی

اعسار-و-تقسیط-درقوانین-موضوعه-ورویه-قضایی

اعسارازریشهعُسر به معنای تنگدستی،نیازمندی وفقرمیباشد(لغتنامه دهخدا،ج2،ص2945،چاپ دوم،انتشارات دانشگاه تهران) بنابه تعاریف قانونی،معسر کسی است که بواسطه عدم کفایت دارایی یاعدم دسترسی به مال خودقادر به تادیه مخارج یا دیون خودنیست (ماده1قانون اعسار)همچنین کسی که بواسطه عدم کفایت دارایی یاعدم دسترسی به مال خود بطور موقت قادر به تادیه دین خودنیست معسر نامیده میشود (ماده 504قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامورمدنی مصوب1379)

ادامه مطلب ...

نحوه اعمال تخفیف در پرونده های مواد مخدر

نحوه-اعمال-تخفیف-در-پرونده-های-مواد-مخدر

نحوه اعمال تخفیف در پرونده های مواد مخدر

ادامه مطلب ...

آیین نامه ماده 147 قانون ثبت برای صدور اسناد ماه آینده اجرایی خواهد شد

آیین-نامه-ماده-147-قانون-ثبت-برای-صدور-اسناد-ماه-آینده-اجرایی-خواهد-شد

آیین نامه ماده 147 قانون ثبت برای صدور اسناد ماه آینده اجرایی خواهد شد

ادامه مطلب ...

نمونه قرارداد ساخت، بهره برداری و واگذاری-BOT

نمونه-قرارداد-ساخت،-بهره-برداری-و-واگذاری-BOT

نمونه قرارداد ساخت، بهره برداری و واگذاری-BOT

ادامه مطلب ...

قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه به فارسی

قانون-آیین-دادرسی-مدنی-فرانسه-به-فارسی

قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه برگردان و پژوهش دکتر حسن محسنی با دیباچۀ دکتر عباس کریمی و مقدمۀ پروفسور لوئیک کادیه در بهار سال نود و یک منتشر گردید

ادامه مطلب ...

اعسار از پرداخت وجه اسناد تجاری

اعسار-از-پرداخت-وجه-اسناد-تجاری

ماده یک قانون اعسار معسر را اینطور تعریف نموده است معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد

ادامه مطلب ...

تحصیل مال از طریق نامشروع

تحصیل-مال-از-طریق-نامشروع

تحصیل مال از طریق نامشروع

ادامه مطلب ...

معامله به قصد فرار از دین و نکات مهم پیرامون آن

معامله-به-قصد-فرار-از-دین-و-نکات-مهم-پیرامون-آن

معامله به قصد فرار از دین و نکات مهم پیرامون آن

ادامه مطلب ...

نمونه دفاع دعوی فسخ معامله

نمونه-دفاع-دعوی-فسخ-معامله

نمونه دفاع دعوی فسخ معامله

ادامه مطلب ...

طلاق، اقسام طلاق و شرایط درخواست طلاق برای زنان

طلاق،-اقسام-طلاق-و-شرایط-درخواست-طلاق-برای-زنان

پس از آنکه تمامی راه ها و تلاش ها برای برقراری سازش و حل مشکلات زوجین بی نتیجه ماند آن ها می توانند بعنوان آخرین راه حل برای جدائی و طلاق اقدام نمایند زن و شوهر حتی در صورت توافق در خصوص طلاق باید به دادگاه خانواده مراجعه نمایند در صورت عدم توافق ، آقایان بطور مطلق ( یعنی در هر شرایط ) و زنان در موارد محدودی که بعدا شرح داده خواهد شد باید از دادگاه خانواده درخواست طلاق نمایند

ادامه مطلب ...

جزییات ثبت نام آزمون قضاوت سال 91 و افراد معاف از آزمون

جزییات-ثبت-نام-آزمون-قضاوت-سال-91-و-افراد-معاف-از-آزمون

جزییات ثبت نام آزمون قضاوت سال 91 و افراد معاف از آزمون

ادامه مطلب ...

طلاق از نوعی دیگر

طلاق-از-نوعی-دیگر

یکی از حقوقی که در قانون برای زوجین مقرر شده تقاضای طلاق می باشد که به استناد آن زن می تواند در صورت فراهم بودن شرایط قانونی و مرد هر وقت که بخواهد می تواند تقاضای متارکه نماید

ادامه مطلب ...

انواع اوراق قضایی درامور مدنی و نحوه ابلاغ آن

انواع-اوراق-قضایی-درامور-مدنی-و-نحوه-ابلاغ-آن

انواع اوراق قضایی درامور مدنی و نحوه ابلاغ آن

ادامه مطلب ...

شهادت یا گواهی و جرم شهادت کذب

شهادت-یا-گواهی-و-جرم-شهادت-کذب

شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید شهادت یکی از دلیل دعاوی اعم از جزائی ، حقوقی با سابقه بسیار طولانی است و در تمام کشورها به عنوان دلیل پذیرفته شده منتها حدود استفاده از آن و درجه اعتبار و ارزش آن متفاوت است

ادامه مطلب ...