×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

وصول چک بلامحل

وصول-چک-بلامحل

وصول چک بلامحل

ادامه مطلب ...

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

جایگاه-سفته-در-لایحه-جدید-تجارت

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

ادامه مطلب ...

ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی

ضمانت-اجرای-تخلف-از-شرط-ترک-فعل-حقوقی

از مباحث مهمی که در قانون مدنی فصل چهارمِ (شروط در ضمن عقد) بابِ عقود و تعهدات مطرح شده، بحث اقسام شروط واحکام آنهاست از آنجا که شرط،جزئی از قرار داد است لزوم وفای به کل عقد،شامل آن نیز می شود از این رو این پرسش مطرح می شود که چه ضمانت اجرایی برای امتناع از انجام مفاد شروط وجود دارد بنابراین جهت تبیین سوال اصلی این مقاله، نمای کلی از اقسام واحکام شروط مطرح می گردد[2] و سپس به تشریح پرسش اصلی این نوشتار می پردازیم

ادامه مطلب ...

انواع مسئولیت پزشکان-مسئولیت مدنی پزشک

انواع-مسئولیت-پزشکان-مسئولیت-مدنی-پزشک

انواع مسئولیت پزشکان-مسئولیت مدنی پزشک

ادامه مطلب ...

نکات مهم و کلیدی در مورد ابطال اجارنامه-خلع ید-مستدل و مستند بودن رای

نکات-مهم-و-کلیدی-در-مورد-ابطال-اجارنامه-خلع-ید-مستدل-و-مستند-بودن-رای

نکات مهم و کلیدی در مورد ابطال اجارنامه-خلع ید-مستدل و مستند بودن رای

ادامه مطلب ...

کاهش اطاله دادرسی و اعاده دادرسی

کاهش-اطاله-دادرسی-و-اعاده-دادرسی

کاهش اطاله دادرسی و اعاده دادرسی

ادامه مطلب ...

قرارداد سرمایه گذاری مشترک با شرکت خارجی بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت میتسوئی و شرکاء

قرارداد-سرمایه-گذاری-مشترک-با-شرکت-خارجی-بین-شرکت-ملی-صنایع-پتروشیمی-و-شرکت-میتسوئی-و-شرکاء

قرارداد سرمایه گذاری مشترک با شرکت خارجی بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت میتسوئی و شرکاء

ادامه مطلب ...

بایسته‌های قانونی بازار داغ مواد مخدر

بایسته‌های-قانونی-بازار-داغ-مواد-مخدر

گروه حقوقی قاچاق مواد مخدر، جرایم مرتبط با آن و نحوه محاکمه و مجازات مرتکبان آن یکی از مهمترین موضوعات حیطه حقوق کیفری است این جرم از این لحاظ که از یک طرف با جنبه های عمده مالی در ارتباط بوده، از جهت دیگر سلامت شهروندان را با تهدیدی جدی مواجه می کند و از جنبه سوم امنیت کشور را مورد خدشه قرار دهد، ذهن قانونگذاران و مجریان عدالت در سراسر جهان را به خود مشغول کرده است

ادامه مطلب ...

چارچوب مسئولیت مدنی داور در حقوق ایران

چارچوب-مسئولیت-مدنی-داور-در-حقوق-ایران

به موجب دیدگاه قراردادی مسئولیت مدنی داور، خود از زمره شرایطی است که در قرارداد داوری بین طرفین و داور مورد توافق قرار گرفته و لذا حدود مسئولیت داور با رعایت قواعد آمره حقوق داخلی از جانب طرفین قابل تغییر و تعدیل است

ادامه مطلب ...

منظور از موسسات عمومی یا عام المنفعه، هرگونه موسسه ای است که خدماتی عام المنغعه ارائه می دهد و دارای مالک یا مالکان خاص نمی باشد؟

منظور-از-موسسات-عمومی-یا-عام-المنفعه،-هرگونه-موسسه-ای-است-که-خدماتی-عام-المنغعه-ارائه-می-دهد-و-دارای-مالک-یا-مالکان-خاص-نمی-باشد؟

منظور از موسسات عمومی یا عام المنفعه ، هرگونه موسسه ای است که خدماتی عام المنغعه ارائه می دهد و دارای مالک یا مالکان خاص نمی باشد؟

ادامه مطلب ...

اجبار اخذ گواهی عدم سوء پیشینه برای ثبت شرکت

اجبار-اخذ-گواهی-عدم-سوء-پیشینه-برای-ثبت-شرکت

اجبار اخذ گواهی عدم سوء پیشینه برای ثبت شرکت

ادامه مطلب ...

آیا ورشکسته محجور است؟

آیا-ورشکسته-محجور-است؟

بررسی محجوریت ورشکسته از موضوعات مهم و مشترک حقوق مدنی و حقوق تجارت است که فصلهای زیادی را در کتابهای حقوقی به خود اختصاص داده است باز ابهاماتی در مورد آن وجود دارد که با الهام از قوانین موجود در این زمینه ها باید موضوع روشن شود غالب اساتید حقوق بر این باورند که ورشکسته به هیچ عنوان نمی تواند جزء محجورین باشد و مستندشان هم ماده 1207 قانون مدنی (1) و حصری بودن ماده فوق است و این که شخص محجور از تصرف در اموال و حقوق مالی بطور مطلق ممنوع است و علت این حجر نقص قوای عقلی و دماغی است که قانونگذار در جهت حمایت از این افراد برخواسته و به وضع قوانین حمایتی پرداخته است از طرفی ورشکسته فقط در اموال خود ممنوع التصرف بود و در اموال شخص دیگر به عنوان وکیل می تواند دخل و تصرف کند و حتی معاملات فضولی وی نیز باطل نیست و این موارد در مورد محجور صدق نمی کند (2)

ادامه مطلب ...

آسیب شناسی وکالت دادگستری-قسمت اول

آسیب-شناسی-وکالت-دادگستری-قسمت-اول

بهمن کشاورز-آن چه در این نوشته آمده حاصل چهل سال دیدن، شنیدن و حس کردن در پهنه کار وکالت در ایران است

ادامه مطلب ...

قوانینی که سربازان از آن بی‌اطلاعند

قوانینی-که-سربازان-از-آن-بی‌اطلاعند

قوانینی که سربازان از آن بی‌اطلاعند

ادامه مطلب ...

قوانین و شرایط وکالت

قوانین-و-شرایط-وکالت

قوانین و شرایط وکالت

ادامه مطلب ...

بررسی راه کار های قانونی حضانت کودک

بررسی-راه-کار-های-قانونی-حضانت-کودک

بررسی راه کار های قانونی حضانت کودک

ادامه مطلب ...

کیفرشناسی شرطبندی های مسابقات فوتبال

کیفرشناسی-شرطبندی-های-مسابقات-فوتبال

همین لحظه که این گزارش را می‌خوانید افرادی در شهر شما در حال پر کردن فرم‌های مربوط به شرط‌بندی مسابقات فوتبال هستند؛ با اینکه قمار در شرع و قانون حرام و ممنوع است، کم نیستند کسانی که بخت خود را با شرط‌بندی بر روی نتایج فوتبال لیگ ایران و سایر لیگ‌های معتبر می‌آزمایند به نظر می‌رسد که مجازات‌های مقرر در قانون و تلاش‌های صورت‌گرفته برای مهار این پدیده نابهنجار، تاکنون نتوانسته است، ارتکاب این جرایم را از بین ببرد در گفت‌و‌گو با کارشناسان به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم

ادامه مطلب ...

مبایعه نامه خودرو

مبایعه-نامه-خودرو

مبایعه نامه خودرو

ادامه مطلب ...

تغییر جنسیت و آثار حقوقی آن

تغییر-جنسیت-و-آثار-حقوقی-آن

تغییر در لغت عبارت است از هرگونه دگرگونی و تبدیل وضعیت فعلی با وضعیت گذشته متفاوت باشد ، تغییر جنسیت تقریبا مفهوم روشنی دارد و به نظر عبارت است از تبدیل مرد به زن یا تبدیل زن به مرد و یا خنثی و یا دوجنسی که تبدیل به مرد یازن شدن و نیز حتی تبدیل مرد یا زن به خنثی می باشد اختلال هویت جنسی ؛یک اختلال روانپزشکی است که هم آناتومی و هم فیزیولوژی هورمونی و فرمول کروموزومی جنسی فرد هماهنگ و همچنین ظاهرش هم در همان جنسی ا که فرمول ژنتیکی وی می باشد اما از نظر روانی از آن نقش جنسی که در آن است در عذاب شدید می باشد این اختلال یعنی احساس مبرم ناراحتی از ساخت بدن خود و آرزوی از خلاصی ظاهر جنسی خویش و زندگی کردن نقش مقابل ؛به عبارتی « ترانس سکسوالیسم » حالت کسی است که دارای شخصیت مشخص و معین باشد ولی قویا معتقد به تعلق داشتن به جنس مخالف است ؛بنابراین شخص سعی می کند در اجتماع به صورت جنس مقابل ظاهرشده و با استفاده از درمان هورمونی و جراحی ،ظاهر بیولوژیکی جنس مقابل را احراز نمایدپس اختلال هویت جنسی ،وضعیتی است که فرد میل وافر به گذراندن تمام اوقات حیات خود در نقش جنس مخالف راداردیا به عبارتی مردانی که روح وروان زنانه در جسم مردانه دارند و زنانی که روح و روان مردانه در جسم زنانه دارند

ادامه مطلب ...

آثار فقهی حقوقی فریب در ازدواج-قسمت 2

آثار-فقهی-حقوقی-فریب-در-ازدواج-قسمت-2

آثار فقهی حقوقی فریب در ازدواج-قسمت 2

ادامه مطلب ...