×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.

تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها

تخلیه-به-لحاظ-عدم-پرداخت-اجاره-بها

مطابق تبصره یک ماده 14 در صورتی که مستأجر ظرف یک سال 2 مرتبه در اثر اخطار یا ارسال اظهارنامه اقدام به پرداخت اجاره‌بها کرده باشد و برای بار سوم اجاره‌بها را در موعد مقرر به موجر نپردازد یا آن را به صندوق ثبت تودیع نکند، موجر می‌تواند

ادامه مطلب ...

آیین نامه اجرایی ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور

آیین-نامه-اجرایی-ماده-(33)-اصلاحی-قانون-حفاظت-و-بهره-برداری-از-جنگلها-و-مراتع-کشور

آیین نامه اجرایی ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور

ادامه مطلب ...

سوالات اختبار کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان-دوره ششم

سوالات-اختبار-کانون-وکلای-دادگستری-منطقه-اصفهان-دوره-ششم

سوالات اختبار کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان-دوره ششم

ادامه مطلب ...

قواعد حل تعارض در قانون حاکم بر اوراق بهادار

قواعد-حل-تعارض-در-قانون-حاکم-بر-اوراق-بهادار

در مورد اوراق بهادار، تعارض قوانین در دو مرحله صدور و نقل و انتقال این اوراق پدید می آید در مرحله صدور ، قانون کشور متبوع شخص حقوقی صادر شده ، دارای صلاحیت است و در مرحله نقل و انتقال باید بین قانون متبوع شخص حقوقی صادر کننده اوراق بهادار و قانون محل وقوع این اوراق ، نوعی هماهنگی و توازن پدید آید

ادامه مطلب ...

هشدار پزشکی قانونی افزایش 93 درصدی غرق شدگی در دریای خزر

هشدار-پزشکی-قانونی-افزایش-93-درصدی-غرق-شدگی-در-دریای-خزر

سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد در تیرماه 92، 83 نفر در دریای خزر غرق شده اند این آمار رشد 93 درصدی نیسبت به آمار تیرماه سال 91 دارد

ادامه مطلب ...

آیین نامه اجرایی بند 17 قانون بودجه سال 1392 کل کشور

آیین-نامه-اجرایی-بند-17-قانون-بودجه-سال-1392-کل-کشور

آیین نامه اجرایی بند 17 قانون بودجه سال 1392 کل کشور

ادامه مطلب ...

بخشنامه شماره 100 35739 9000 در خصوص یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی

بخشنامه-شماره-100-35739-9000-در-خصوص-یکنواخت-سازی-در-اخذ-هزینه-دادرسی

بخشنامه شماره 100 35739 9000 در خصوص یکنواختسازی در اخذ هزینه دادرسی

ادامه مطلب ...

متکدیان قانون را به خوبی فراگرفته اند، جمع آوری برخی به لحاظ حقوقی ممکن نیست

متکدیان-قانون-را-به-خوبی-فراگرفته-اند،-جمع-آوری-برخی-به-لحاظ-حقوقی-ممکن-نیست

بحث تکدی گری به نظر می رسد غیرقابل حل است و این افراد که قانون را به خوبی می‌دانند؛ روز به روز به صورت حرفه ای تر و با شگردهای جدید در سطح شهر فعالیت می کنند در گذشته همیشه افرادی را با لباس پاره و مندرس در خیابان می دیدیم که با داشتن یک کاسه در دست از مردم تقاضای کمک می کرد

ادامه مطلب ...

بخشنامه تنظیم اجاره خانه در دفترخانه‌ها ابلاغ شد

بخشنامه-تنظیم-اجاره-خانه-در-دفترخانه‌ها-ابلاغ-شد

رئیس کانون سردفتران اعلام کرد با ابلاغ بخشنامه معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مردم می توانند از مزایای متعدد تنظیم و ثبت آسان و مطمئن اسناد رسمی اجاره ملکشان در دفترخانه ها برخوردار شوند

ادامه مطلب ...

نحوه حل اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی و غیر قضایی

نحوه-حل-اختلاف-در-صلاحیت-بین-مراجع-قضایی-و-غیر-قضایی

ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد هر گاه بین دادگاهها عمومی ،‌ نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت ،‌ اختلاف محقق شده همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی و انقلاب و نظامی به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند ،‌ پرونده برای حل اختلاف به ایران عالی کشور ارسال خواهد شد رای دیوان عالی کشور ودر خصوص تشخیص صلاحیت ،‌ لازم الاتباع می باشد

ادامه مطلب ...

هدفمند کردن یارانه‌ها؛ از لایحه دولت تا مصوبه مجلس

هدفمند-کردن-یارانه‌ها؛-از-لایحه-دولت-تا-مصوبه-مجلس

هدفمند کردن یارانه‌ها؛ از لایحه دولت تا مصوبه مجلس

ادامه مطلب ...

لایحه قضا زدایی و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قوانین

لایحه-قضا-زدایی-و-حذف-برخی-عنوانهای-مجرمانه-از-قوانین

ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻗﻀﺎﻳﻲ از ﺳﺎل 1382 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﭘﮋوﻫﺶ درﺑﺎرة اﻣﻜﺎن ﺟﺮمزداﻳـﻲ از ﺑﺮﺧـﻲ ﻋﻨﻮاﻧﻬـﺎی ﻣﺠﺮﻣﺎﻧـﻪ درﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺰاﻳﻲ ا ﻳﺮان را در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داد ه ﻛﻪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﺣـﻀﻮر اﺳـﺘﺎدان داﻧـﺸﮕﺎه، ﻗـﻀﺎت و وﻛﻼی دادﮔﺴﺘﺮی و ﻧﻴﺰ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻲ از ﺑﺨﺸﻬﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر ﺷﻮر و ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛـﻪدر ﻣﺠﻤﻮع ﻳﻚ ﺷﻴﻮة ﻛﺎر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ؛ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از

ادامه مطلب ...

بررسی عرصه های فقهی حقوقی اسلام و حقوق بین الملل

بررسی-عرصه-های-فقهی-حقوقی-اسلام-و-حقوق-بین-الملل

کتاب اسلام و حقوق بین‌الملل عرصه های مختلف این حوزه را مورد بررسی قرار داده است و مباحث متعددی را در زمینه‌های مختلف،‌ نظیر «جهاد»، «دیپلماسی»، «شریعت اسلامی»، «قراردادها» و «حقوق بین‌الملل» مورد بحث قرار داده است در واقع هدف کتاب بررسی رابطه اسلام و حقوق بین‌الملل در سطوح مختلف و از زوایای متعدد بوده است

ادامه مطلب ...

مرگ سالانه 4200 نفر در کشور به دلیل سوء‌ مصرف مواد لزوم تهیه نقشه خطرپذیری مدارس

مرگ-سالانه-4200-نفر-در-کشور-به-دلیل-سوء‌-مصرف-مواد-لزوم-تهیه-نقشه-خطرپذیری-مدارس

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر، مصون‌سازی آحاد سالم کشور و جلوگیری از گرایش افراد به مصرف مواد مخدر را اولویت اول ستاد دانست

ادامه مطلب ...

بیشترین آمار طلاق عاطفی در زوجین زیر 40 سال است

بیشترین-آمار-طلاق-عاطفی-در-زوجین-زیر-40-سال-است

مشاور خانواده، نویسنده و پژوهشگر اجتماعی گفت میزان طلاق عاطفی در زوجین به لحاظ سنی در سنین زیر 40 سال ، بیشترین آمار را نشان می دهد که از عوامل مهم این نوع طلاق، ارتباطات خارج از چهارچوب زناشویی است

ادامه مطلب ...

آیا مجلس طرحی برای احیاء قانون امر به معروف و نهی از منکر ارائه می کند؟

آیا-مجلس-طرحی-برای-احیاء-قانون-امر-به-معروف-و-نهی-از-منکر-ارائه-می-کند؟

با توجه به اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر که در دین مبین اسلام به منظور نظارت اجتماعی امری واجب تلقی شده، باید ببینیم که مجلس برای احیاء این قانون طرح مدون ارائه می‌کند؟!

ادامه مطلب ...

آیا قانون آئین دادرسی تجاری مشگل گشاست یا مشگل زا؟

آیا-قانون-آئین-دادرسی-تجاری-مشگل-گشاست-یا-مشگل-زا؟

تدوین کنند گان این لایحه توجه داشته اند که کار را بدون دلیل موجه نباید کرد از این رو ادله ای در توجیه تدوین آئین دادرسی در مقدمه پیش نویس آن آورده اند لیکن این دلایل هیچیک مُثبِت حبثیت استقلالی و ضرورت وضع چنین آئین دادرسی، جدا از آئین دادرسی مدنی، نیست بر عکس آنچه در آن مقدمه آمده است، چنین آئین دادرسی نه در هلند و نه در چندین کشور دیگر که نگارنده حسب روابط کاری با دست اندرکاران امور حقوقی آنها در تماس است وجود ندارد ظاهراً این یک ابتکار غیر لازم ایرانی است

ادامه مطلب ...

قوانین مربوط به مصرف اعتیاد آورهای صنعتی بصورت میانبر تصویب می‌شود

قوانین-مربوط-به-مصرف-اعتیاد-آورهای-صنعتی-بصورت-میانبر-تصویب-می‌شود

قوانین مربوط به مصرف اعتیاد آورهای صنعتی بصورت میانبر تصویب می‌شود

ادامه مطلب ...

نفقه و چگونگی طرح دادخواست آن

نفقه-و-چگونگی-طرح-دادخواست-آن

نفقه عبارت است از تأمین هزینه زندگی زن که شامل خانه، اثاثیه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان از زمان عقد دائم که برعهده زوج می باشد

ادامه مطلب ...

برخی موانع قانونی، مردم را از تنظیم سند رسمی باز می دارد

برخی-موانع-قانونی،-مردم-را-از-تنظیم-سند-رسمی-باز-می-دارد

قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور گفت گاهی مردم در تنظیم اسناد رسمی با موانع قانونی مواجه می‌شوند و این موانع آنها را از تنظیم سند رسمی باز می‌دارد

ادامه مطلب ...