×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.

تهدید و تطمیع قربانیان تجاوز

تهدید-و-تطمیع-قربانیان-تجاوز

تهدید و تطمیع قربانیان تجاوز

ادامه مطلب ...

مهریه؛ عندالاستطاعه یا عندالمطالبه؟

مهریه؛-عندالاستطاعه-یا-عندالمطالبه؟

گروه حقوقی - ازدواج یک نهاد حقوقی است هر چند بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در ازدواج اخلاق حرف اول را می زند و باید سعی شود تمامی مناسبات درون خانواده از طریق اخلاق مرتفع شود، نباید صحت این جمله را دلیلی بر عدم لزوم آگاهی زوجین از قواعد و مقررات مرتبط با ازدواج دانست یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که دارای ابعاد فراوان قانونی است، مهریه است

ادامه مطلب ...

صلاحیت قضایی در محیط مجازی

صلاحیت-قضایی-در-محیط-مجازی

صلاحیت قضایی در محیط مجازی

ادامه مطلب ...

جرایم مربوط به اصل 49 قانون اساسی

جرایم-مربوط-به-اصل-49-قانون-اساسی

«دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، عصب ، رشوه، اختلاس، سرقت ، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سود استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروح را گرفته به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد این حکم باید بار رسیدگی و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا گردد »

ادامه مطلب ...

حقوق متهم در اسناد بین المللی

حقوق-متهم-در-اسناد-بین-المللی

حقوق متهم در اسناد بین المللی

ادامه مطلب ...

قتل در فراش

قتل-در-فراش

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اصلاح قوانین و مقررات بر اساس موازین شرعی ، بسیاری از قوانین حاکم بر جرائم و مجازاتها بازنگری شدند که در حوزه حقوق جزا ، این امر منجر به تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی گردید

ادامه مطلب ...

تغییرات اساسی در شرایط تحصیل تابعیت

تغییرات-اساسی-در-شرایط-تحصیل-تابعیت

تغییرات اساسی در شرایط تحصیل تابعیت

ادامه مطلب ...

حکایت وکیل و موکل

حکایت-وکیل-و-موکل

حکایت وکیل و موکل

ادامه مطلب ...

آئین نامه داوری مرکز داوری کانون وکلا دادگستری استان بوشهر

آئین-نامه-داوری-مرکز-داوری-کانون-وکلا-دادگستری-استان-بوشهر

مرکز داوری کانون وکلاء دادگستری استان بوشهر که به موجب اساسنامه مصوب 16 8 92 هیات مدیره کانون وکلاء دادگستری استان بوشهر تشکیل شده است در مواردی که حل اختلاف به آن مرکز ارجاع می شود مطابق مقررات این آئین نامه و اساسنامه مرکز داوری رسیدگی خواهد کرد که ای آین نامه به تصویب هیات مدیره کانون رسیده است

ادامه مطلب ...

آیین دادرسی مدنی-کاربردی-3-2

آیین-دادرسی-مدنی-کاربردی-3-2

آیین دادرسی مدنی-کاربردی-3-2

ادامه مطلب ...

ایراد اسکودا بر برخی مواد برنامه‌ پنجم

ایراد-اسکودا-بر-برخی-مواد-برنامه‌-پنجم

ایراد اسکودا بر برخی مواد برنامه‌ پنجم

ادامه مطلب ...

ذکر دعاوی متعدد در ضمن درخواست تقسیم ترکه

ذکر-دعاوی-متعدد-در-ضمن-درخواست-تقسیم-ترکه

ممکن است خواهان در ضمن خواسته اصلی خود که «تقسیم ترکه» است خواسته های دیگری را نیز مطرح نماید بدیهی است خواهان دعاویی را می تواند ضمن یک دادخواست مطرح نماید که ارتباط کامل با دعوای طرح شده را داشته باشد طرح دعاویی نظیر، مطالبه سهم الارث (استرداد سهم الارث)، وضع ید برماترک، مطالبه اجرت المثل، مطالبه اجور نسبت به اموال، از این قبیل اند

ادامه مطلب ...

بررسی قانون تابعیت در ایران و سایر کشورهای جهان

بررسی-قانون-تابعیت-در-ایران-و-سایر-کشورهای-جهان

بررسی قانون تابعیت در ایران و سایر کشورهای جهان

ادامه مطلب ...

قانون و جوّ

قانون-و-جوّ

قانون و جوّ

ادامه مطلب ...

سوءاستفاده از حق در آپارتمان‌ ها

سوءاستفاده-از-حق-در-آپارتمان‌-ها

سوءاستفاده از حق در آپارتمان‌ ها

ادامه مطلب ...

کورتاژ در حال تولد نیمه تمام

کورتاژ-در-حال-تولد-نیمه-تمام

کورتاژ در حال تولد نیمه تمام

ادامه مطلب ...

دعوای خلع ید در ملک مشاع

دعوای-خلع-ید-در-ملک-مشاع

مطابق یکی از تقسیم‌بندی‌های معقول، دعوای خلع ید -به معنای اعم آن- به 3 دسته از دعاوی تقسیم می‌شود نخست، خلع ید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است؛ دوم، دعوای تخلیه ید که در آن عدم مالکیت خوانده بر ملک مورد نزاع و در مقابل، قانونی بودن تصرف خوانده بر آن مورد قبول طرفین دعوا بوده و خواهان ادعا دارد که ادامه تصرفات خوانده بر آن ملک، خلاف قرارداد یا قانون است و باید از آن رفع تصرف شود بنابراین در دعوای خلع ید مبنای قراردادی بین خواهان و خوانده وجود دارد؛ قسم سوم دعاوی تصرف هستند که خود شامل دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق بوده و ممکن است به صورت کیفری یا حقوقی مطرح شوند

ادامه مطلب ...

جزئیات جرائم رایانه‌ای درایران

جزئیات-جرائم-رایانه‌ای-درایران

جزئیات جرائم رایانه‌ای درایران

ادامه مطلب ...

از ماده 187 تا لایحه جامع وکالت رسمی

از-ماده-187-تا-لایحه-جامع-وکالت-رسمی

از ماده 187 تا لایحه جامع وکالت رسمی

ادامه مطلب ...

فرزند فروشی عنوان مجرمانه نیست

فرزند-فروشی-عنوان-مجرمانه-نیست

فرزند فروشی عنوان مجرمانه نیست

ادامه مطلب ...