×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

نحوه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی

نحوه-رسیدگی-به-جرائم-مطبوعاتی

بشر برای ارتقاء فرهنگ نوع خود از ابتدای خلقت تا کنون زحمات بسیاری کشیده است و اگر سیر تاریخی اطلاع رسانی را در زندگی بشر بررسی کنیم

ادامه مطلب ...

تخلفات انتظامی وکلا

تخلفات-انتظامی-وکلا

تخلفات انتظامی وکلا

ادامه مطلب ...

شرایط و آیین جرح داور

شرایط-و-آیین-جرح-داور

امروزه جرح و سلب صلاحیت از داور، روشی برای تامین و تضمین صحت و سلامت داوری در زمانی است که استقلال و بی طرفی داور، مورد تردید موجه واقع می شود یا داور رسیدگی کننده فاقد شرایط و قابلیت های ویژه مورد توافق طرفین است جرح داور باید در مواعد زمانی معینی صورت بگیرد تا در صورت انقضای آن حق جرح نیز ساقط شود برای هر یک از طرفین داوری این امکان فراهم است که در موعد زمانی معین که معمولا پانزده روز از تاریخ انتصاب داور یا اطلاع از موجبات جرح است، داور منتخب را جرح نمایند اینکه مرجع رسیدگی کننده به جرح چه کسی است بسته به این می باشد که جرح در داوری موردی صورت گیرد یا در داوری سازمانی، چنانچه جرح در رسیدگی داوری موردی رخ بدهد خود داور مجروح بر اساس قاعده صلاحیت داور برای رسیدگی به صلاحیت خود، در مورد جرح تصمیم می گیرد و یا اینکه رسیدگی به جرح در صلاحیت دادگاه مقر داوری است اما اگر جرح در رسیدگی داوری سازمانی رخ دهد معمولا مقام صالح در خود سازمان داوری به جرح رسیدگی می نماید چنانچه جرح با موفقیت همراه باشد و یا داور مجروح استعفا بدهد، رسیدگی داوری با تعیین داور جانشین ادامه می یابد داور جانشین با توجه به رسیدگی های سابق،به داوری ادامه می دهد و هر جلسه ای را که لازم بداند تجدید می کند

ادامه مطلب ...

آگهی جذب داوطلبان امرقضاوت (ویژه جذب قاضی شورای حل اختلاف

آگهی-جذب-داوطلبان-امرقضاوت-(ویژه-جذب-قاضی-شورای-حل-اختلاف

آگهی جذب داوطلبان امر قضاوت-ویژه جذب قاضی شورای حل اختلاف

ادامه مطلب ...

لایحه دفاعی نزاع و درگیری

لایحه-دفاعی-نزاع-و-درگیری

لایحه دفاعی نزاع و درگیری

ادامه مطلب ...

استناد به ماده 1085 قانون مدنی راجع به حق حبس زوجه

استناد-به-ماده-1085-قانون-مدنی-راجع-به-حق-حبس-زوجه

استناد به ماده 1085 قانون مدنی راجع به حق حبس زوجه

ادامه مطلب ...

ارزش محتویات و مندرجات سند رسمی

ارزش-محتویات-و-مندرجات-سند-رسمی

ارزش محتویات و مندرجات سند رسمی

ادامه مطلب ...

ممنوع الخروج کردن بدهکاران

ممنوع-الخروج-کردن-بدهکاران

ممنوع الخروج کردن بدهکاران

ادامه مطلب ...

قواعد حاکم بر قراردادهای استخدامی

قواعد-حاکم-بر-قراردادهای-استخدامی

قواعد حاکم بر قراردادهای استخدامی

ادامه مطلب ...

توهین در قوانین فعلی ایران

توهین-در-قوانین-فعلی-ایران

توهین در قوانین فعلی ایران

ادامه مطلب ...

قانون محاسبات کشور با اصلاحات آن

قانون-محاسبات-کشور-با-اصلاحات-آن

قانون محاسبات کشور

ادامه مطلب ...

اصول حاکم بر قراردادهای دولتی

اصول-حاکم-بر-قراردادهای-دولتی

اصول حاکم بر قراردادهای دولتی

ادامه مطلب ...

تقویم خسارت تاخیر تادیه و مهریه-شاخص سالانه و ماهانه، نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رایج کشور+PDF

تقویم-خسارت-تاخیر-تادیه-و-مهریه-شاخص-سالانه-و-ماهانه،-نحوه-محاسبه-ارزش-مهریه-وجه-رایج-کشور+PDF

تقویم خسارت تاخیر تادیه و مهریه-شاخص سالانه و ماهانه، نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رایج کشور+PDF

ادامه مطلب ...

جایگاه ابلاغ در دادرسی

جایگاه-ابلاغ-در-دادرسی

یکی از مهمترین ارکان هر دادرسی قضایی و یا هر موضوعی که ابلاغ احکام و دستورات در آن تعیین کننده است ،ابلاغ می باشد اگر تمام ارکان یک دادرسی جمع باشد وابلاغ درآن ناقض باشد آن جلسه دادرسی تشکیل نخواهد شد وادامه دادرسی نیز برخلاف قانون است

ادامه مطلب ...

دعوای تقابل و تاثیر آن در دعوای اصلی-قسمت چهارم

دعوای-تقابل-و-تاثیر-آن-در-دعوای-اصلی-قسمت-چهارم

دعوای تقابل و تاثیر آن در دعوای اصلی-قسمت چهارم

ادامه مطلب ...

رای الزام به تمکین زوجه اعلامی است یا طبق ماده 4 قانون اجرای احکام مستلزم صدور اجرائیه است؟

رای-الزام-به-تمکین-زوجه-اعلامی-است-یا-طبق-ماده-4-قانون-اجرای-احکام-مستلزم-صدور-اجرائیه-است؟

رای الزام به تمکین زوجه اعلامی است یا طبق ماده 4 قانون اجرای احکام مستلزم صدور اجرائیه است؟

ادامه مطلب ...

بررسی قابلیت تجدید نظر خواهی از قرار رد درخواست اعاده دادرسی

بررسی-قابلیت-تجدید-نظر-خواهی-از-قرار-رد-درخواست-اعاده-دادرسی

بررسی قابلیت تجدید نظر خواهی از قرار رد درخواست اعاده دادرسی

ادامه مطلب ...

بررسی ماهیت حقوقی دیه

بررسی-ماهیت-حقوقی-دیه

دیه به عنوان یکی از نهادهای حقوقی مورد پذیرش اسلام، از لحاظ حقوقی واجد چه ماهیّتی است؟ آیا ماهیّت این نهاد، مدنی است که به منظور جبران خسارتها و زیانهایی که در نتیجة عمل مرتکب به بزه‌دیده یا اولیای او وارد شده، پرداخت می‌شود یا ماهیّتی جزایی دارد تا در زمرة مجازاتها قرار گیرد و به عنوان کیفری بر مرتکب برای تنبّه و احساس درد و رنج وی اعمال ‌شود ‌ یافتن پاسخ این پرسش، علاوه بر آثار متفاوتی که بر قبول هر نظریه مترتّب می‌شود، روشن شدن مسائل علمی دیگری، از جمله جواز یا عدم جواز اخذ خسارت مازاد بر دیه را در پی دارد که خود، مطمح نظر و محلّ مناقشة بسیاری از صاحب‌نظران بوده و هست‌

ادامه مطلب ...

بررسی شرط عندالاستطاعه در مهریه

بررسی-شرط-عندالاستطاعه-در-مهریه

بررسی شرط عندالاستطاعه در مهریه

ادامه مطلب ...

نشانی مراکز قضایی استان تهران

نشانی-مراکز-قضایی-استان-تهران

نشانی مراکز قضایی استان تهران

ادامه مطلب ...