×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.

لایحه قضا زدایی و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قوانین

لایحه-قضا-زدایی-و-حذف-برخی-عنوانهای-مجرمانه-از-قوانین

ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻗﻀﺎﻳﻲ از ﺳﺎل 1382 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﭘﮋوﻫﺶ درﺑﺎرة اﻣﻜﺎن ﺟﺮمزداﻳـﻲ از ﺑﺮﺧـﻲ ﻋﻨﻮاﻧﻬـﺎی ﻣﺠﺮﻣﺎﻧـﻪ درﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺰاﻳﻲ ا ﻳﺮان را در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داد ه ﻛﻪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﺣـﻀﻮر اﺳـﺘﺎدان داﻧـﺸﮕﺎه، ﻗـﻀﺎت و وﻛﻼی دادﮔﺴﺘﺮی و ﻧﻴﺰ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻲ از ﺑﺨﺸﻬﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر ﺷﻮر و ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛـﻪدر ﻣﺠﻤﻮع ﻳﻚ ﺷﻴﻮة ﻛﺎر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ؛ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از

ادامه مطلب ...

آیا مرد می تواند مانع تحصیل همسرش شود؟

آیا-مرد-می-تواند-مانع-تحصیل-همسرش-شود؟

اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در پاسخ به این پرسش که آیا صدور حکم به عدم اشتغال به تحصیل زوجه توسط دادگاه و به درخواست زوج، منطبق با موازین قانونی است یا خیر گفته است که برای منع افراد از تحصیل مقرره‌ای وجود ندارد اما

ادامه مطلب ...

عضو کمیسیون رسیدگی کننده به لایحه جامع وکالت رسیدگی به لایحه جامع وکالت رسمی همچنان ادامه دارد

عضو-کمیسیون-رسیدگی-کننده-به-لایحه-جامع-وکالت-رسیدگی-به-لایحه-جامع-وکالت-رسمی-همچنان-ادامه-دارد

یک عضو کمیسیون رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت تاکید کرد که رسیدگی به لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون‌های هیات دولت همچنان ادامه دارد

ادامه مطلب ...

یک وکیل دادگستری قراردادهای پیش‌فروش خودرو، الحاقی، یک‌طرفه و غیرقانونی است

یک-وکیل-دادگستری-قراردادهای-پیش‌فروش-خودرو،-الحاقی،-یک‌طرفه-و-غیرقانونی-است

یک وکیل دادگستری تاکید کرد که قراردادهای پیش فروش خودرو قراردادهای الحاقی محسوب می‌شود و این قراردادها باید به تایید سازمان هایی برسد که حامی مصرف کننده هستند

ادامه مطلب ...

کاهش احساس امنیت در جامعه با اسید پاشی

کاهش-احساس-امنیت-در-جامعه-با-اسید-پاشی

یک جامعه‌شناس گفت با توجه به تاثیر جرم اسیدپاشی در کاهش احساس امنیت جامعه و خسارت جبران‌ناپذیر آن در قانون برخورد با این جرم باید بازنگری و بازاندیشی شود

ادامه مطلب ...

دادخواست مطالبه نفقه ایام زوجیت

دادخواست-مطالبه-نفقه-ایام-زوجیت

دادخواست مطالبه نفقه ایام زوجیت

ادامه مطلب ...

آیا میدانید مجازات نداشتن گواهینامه رانندگی در تصادفی که منجر به قتل شود چیست؟

آیا-میدانید-مجازات-نداشتن-گواهینامه-رانندگی-در-تصادفی-که-منجر-به-قتل-شود-چیست؟

انواع قتل را می توان در یک دسته بندی کلی به دو دسته تقسیم کرد؛قتل عمد و غیر عمد مجازات قتل عمد قصاص است و تنها در برخی موارد قصاص به دیه تبدیل می شود اما مجازات قتل غیر عمد از همان ابتدا پرداخت دیه است

ادامه مطلب ...

ماهیت معامله فضولی

ماهیت-معامله-فضولی

معامله ی فضولی، معامله ای است که شخص دیگری غیر از مالک، مال مالک را_ بدون داشتن نمایندگی از طرف مالک_ بفروشد حال فرقی نمی کند مال مالک را، از طرف خویش (بیع فضولی لنفسه) و یا از طرف مالک (بیع فضولی لغیره) بفروشد

ادامه مطلب ...

اظهار نظر کارشناسی درباره طرح اصلاخ مواد 15 و 23 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

اظهار-نظر-کارشناسی-درباره-طرح-اصلاخ-مواد-15-و-23-قانون-رسیدگی-به-تخلفات-رانندگی

رویکرد مندرج در ماده (15) «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» ناظر بر استفاده از ابزارها و وسایل لازم از قبیل ایست‌سنج (پارکومتر) یا کارت‌پارک برای شبکه معابری است که ممنوعیت توقف برای آن وجود ندارد و استفاده از دستگاه‌های هوشمند برای اخذ عوارض از معابر شهری پرترافیک در محدوده ساعت 7 صبح تا 9 شب برای توقف بیش از نیم ساعت ملاک عمل آن می‌باشد و ماده (23) آن دلالت بر واریز وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل و سپس تسهیم آن به نسبت‌های مصوب دارد

ادامه مطلب ...

دروغ هایی که جامعه را مشوش می کند

دروغ-هایی-که-جامعه-را-مشوش-می-کند

گسترش رسانه‌های مجازی و مکتوب، باعث شده تا خبرهایی زیادی در هر دقیقه منتشر و دست به دست شود اما برخی افراد، با قصد قبلی و یا با نیت‌های سوء اقدام به انتشار اخباری می‌کنند که یا تکذیب می‌شود یا فضای جامعه را متشنج می‌کند در همین راستا بررسی جرم نشر اکاذیب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌شود

ادامه مطلب ...

استقبال لاریجانی از پیشنهاد تشکیل هیئت منصفه سیاسی

استقبال-لاریجانی-از-پیشنهاد-تشکیل-هیئت-منصفه-سیاسی

استقبال لاریجانی از پیشنهاد تشکیل هیئت منصفه سیاسی

ادامه مطلب ...

چگونه می توان ملک مشاع را تقسیم کرد؟

چگونه-می-توان-ملک-مشاع-را-تقسیم-کرد؟

مال مشاع به مالی گفته می‌‌شود که بیش از یک مالک دارد و مالکیت هر یک به نحو اشاعه است؛ به این معنا که هر مالک در جزء جزء کل ملک حق تصرف دارد

ادامه مطلب ...

دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مال مغصوب از غاصب

دادخواست-مطالبه-اجرت-المثل-ایام-تصرف-مال-مغصوب-از-غاصب

دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مال مغصوب از غاصب

ادامه مطلب ...

نمایندگان دولت برای ارائه مدارک مصوب 74 هزار میلیاردی به دیوان عدالت اداری میروند

نمایندگان-دولت-برای-ارائه-مدارک-مصوب-74-هزار-میلیاردی-به-دیوان-عدالت-اداری-میروند

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفت نمایندگان دولت در هفته جاری یا آینده برای ارائه مدارک موردنظر درباره مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی درباره تهاتر بدهی74 هزار میلیارد تومانی دولت، به دیوان عدالت اداری می‌آیند

ادامه مطلب ...

رای شماره‌های 112-139 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 530 134161-23 12 1388 معاون وزیر نیرو

رای-شماره‌های-112-139-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بخشنامه-شماره-530-134161-23-12-1388-معاون-وزیر-نیرو

رأی شماره‌های 112ـ 139 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 530 134161ـ 23 12 1388 معاون وزیر نیرو و ابطال بند2 بخشنامه شماره 100 50 14942ـ 19 2 1389 وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی مبنی بر درج فوق‌العاده کشیک در احکام کارگزینی

ادامه مطلب ...

قانون چگونه از قربانیان قاچاق انسان حمایت می کند؟

قانون-چگونه-از-قربانیان-قاچاق-انسان-حمایت-می-کند؟

در موارد مقتضی و تا حدی که طبق قوانین داخلی امکان پذیر باشد تمامی کشورها از حریم خصوصی و هویت قربانیان قاچاق انسان حفاظت می‌کنند

ادامه مطلب ...

برگ اظهارنامه

برگ-اظهارنامه

برگ اظهارنامه

ادامه مطلب ...

بررسی گزارش حقوق کودک ایران در سازمان ملل در سال 1394

بررسی-گزارش-حقوق-کودک-ایران-در-سازمان-ملل-در-سال-1394

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، با تشریح فعالیت‌های این مرجع، نقش مهم آن را، حساس‌سازی سازمان‌های مرتبط با حقوق کودک عنوان کرد

ادامه مطلب ...

ثبت ازدواج موقت به وسیله عاقدین غیر قانونی، ثبت 200 طلاق در یک ماه در دفتر خانه ای

ثبت-ازدواج-موقت-به-وسیله-عاقدین-غیر-قانونی،-ثبت-200-طلاق-در-یک-ماه-در-دفتر-خانه-ای

نایب رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق گفت متأسفانه عاقدینی اقدام به خواندن خطبه غیرقانونی ازدواج موقت می‌کنند که کارشان درست نیست چرا که اگر خانمی بخواهد بر اساس گواهی آنها شکایتی کند، دستش به جایی بند نیست

ادامه مطلب ...

جلوگیری از اطاله دادرسی با اعمال با نیابت قضایی

جلوگیری-از-اطاله-دادرسی-با-اعمال-با-نیابت-قضایی

نیابت قضایی از جمله مباحث مطرح‌شده در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است که در مواردی به کمک دادگاه‌ها آمده و یکی از مستندات آرای صادره قرار می‌گیرد و قانون‌گذار در مواد 290 تا 294 این قانون صراحتا به موضوع نیابت پرداخته و ضوابط و مقرراتی را در این باب تدوین کرده است

ادامه مطلب ...