VekalatOnline.IR
پایگاه جامع اطلاع رسانی وکالت آنلاین

افزایش 6 1 درصدی نزاع در 7 ماهه امسال

372 هزار پرونده نزاع در 7 ماهه نخست امسال به پزشکی قانونی ارجاع شد

در 7 ماهه امسال میزان پرونده های نزاع ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی کشور، با 372 هزار و 993 پرونده، نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6.1 درصد افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور، از 372 هزار و 993 پرونده نزاع ارجاعی در هفت ماهه امسال، 253 هزار و 495 پرونده مربوط به مردان و 119 هزار و 498 پرونده به زنان، مربوط می شود.

استان تهران با 8 هزار و 585 پرونده دارای بالاترین نرخ نزاع در بین استان هاست و پس از تهران، خراسان رضوی با 3 هزار و 971 و اصفهان با 3 هزار و 595 پرونده، قرار دارند. استان های ایلام با 328، سمنان با 409 و بوشهر با 432 پرونده، دارای کمترین رتبه در بین پرونده های ارجاعی نزاع در 7 ماهه امسال هستند.

مرداد ماه با 60 هزار و 23 و پس از آن تیرماه با 59 هزار و 574 و شهریور با 55 هزار و 94 مورد، ماه های دارای بیشرین ارجاعات پرونده های نزاع به پزشکی قانونی در هفت ماه نخست امسال بوده اند.


این مطلب از پایگاه جامع اطلاع رسانی وکالت آنلاین چاپ شده است.
URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/171361/افزایش-6-1-درصدی-نزاع-در-7-ماهه-امسال/