VekalatOnline.IR
پایگاه جامع اطلاع رسانی وکالت آنلاین

دانستنی های حقوقی

حقوق مستاجر

موجر و مستاجر هر کدام دارای حق و حقوق قانونی مخصوص به خود هستند و این حقوق در قانون آمده است.

اجاره یکی از متداول‌ترین قراردادهایی است که میان افراد منعقد می‌شود، اما در این قرارداد هر یک از طرفین داری حق و حقوق مخصوص به خود هستند.

قراد داد اجاره از دو طرف موجر و مستاجر تشکیل می‌شود و هر کدام از آنها باید بر اساس قوانین، تکالیف خود را انجام دهند.

موجر باید بر اساس اعلام کتبی قرارداد را تنظیم کرده و پس از انعقاد قرارداد، ملک را در زمان مشخص و مقرر به مستاجر تحویل دهد.

بر اساس عرف و قانون کلیه تعمیرات اساسی خانه از جمله سیستم موتورخانه، آسانسور، ایزوگام و غیره بر عهده موجر است اما تعمیرات غیراساسی خانه مانند تعویض قفل در یا پرداخت بهای آب، گاز، برق و به طور کلی شارژ ساختمان بر عهده مستاجر است.

موجر وظیفه دارد بر اساس قانون از مستاجر اجاره‌بها را دریافت کند و در قرارداد اجاره،  مستاجر باید قبل از تخلیه خانه یک اعلام کتبی 14 روزه به موجر بدهد و موجر نیز حداقل یک ماه به مستاجر مهلت تخلیه بدهد. مستاجر وظیفه دارد کرایه خود را در زمان مشخص به موجر پرداخت کند. اگر در هنگام تنظیم اجاره‌نامه، انباری یا پارکینگ در قرارداد ذکر شده باشد، موجر باید آنها را در اختیار مستاجر قرار دهد و در غیر این صورت مستاجر می‌تواند از موجر شکایت کند.

بر اسا قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376، اگر مستاجر خانه را در پایان مهلت قرارداد تخلیه نکند، موجر می‌تواند از دادگاه بخواهد که خانه را تخیله کند.

تکلیف مهریه بعد از فوت همسر

مطالبه مهریه از ارث شوهر دارای روند قانونی و مخصوص به خود است و تنها در شرایطی خاص می‌توان آن را دریافت کرد. از جمله دعاوی که در دادگاه‌های خانواده مطرح می‌شود، بحث چگونگی دریافت مهریه توسط زوجه از زوج است. بر اساس قانون دادگاه تا میزان 110 سکه را از زوج دریافت می‌کند و مابقی آن در قسط‌های متعدد به زوجه پرداخت می‌شود و برای 110 سکه، حق قانونی قرار داده شده است. اما سوالی که پیش می‌آید این است که در صورت ناتوان بودن زوج می‌توان مهریه را از ارث او دریافت کرد یا خیر؟

به موجب ماده 867 قانون مدنی حق ارث با فوت یک شخص ایجاد می‌َشود و مادامی که فرد فوت نکرده باشد نمی‌توان اموال او را تقسیم کرد.

 آیا زوجه می‌تواند از خانواده همسر خود مهریه بگیرد؟

زوجه نمی‌تواند مادامی که فردی فوت نکرده است، تقاضای دریافت مهریه خود از ارث او را داشته باشد و حتی اگر خانواده زوج از نظر مالی متول هم باشند باز زوجه نمی‌تواند مهریه خود را از خانواده همسرش دریافت کند.

دریافت مهریه از ارث شوهر منوط به فوت پدر همسر و انجام شدن مقدمات انحصار وراثت است. در صورتی که زوج دارای اموالی تحت عنوان ارثیه باشد زوجه می‌تواند دریافت مهریه و توقیف مال از ارث همسر خود را درخواست کند.


این مطلب از پایگاه جامع اطلاع رسانی وکالت آنلاین چاپ شده است.
URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/176342/دانستنی-های-حقوقی/