VekalatOnline.IR
پایگاه جامع اطلاع رسانی وکالت آنلاین

اخذ رضایت بیمار قبل از عمل جراحی ، پزشک مقصر را تبرئه می کند ؟

بر اساس قانون اخذ رضایت از بیمار پیش از انجام عمل جراحی موجب بخشش پزشک مقصر نمی‌شود.

اخذ رضایت بیمار قبل از عمل جراحی، پزشک مقصر را تبرئه می‌کند؟برخی اوقات بیماران تصور می‌کنند به دلیل آن که به پزشک معالج خود رضایت انجام عمل جراحی را داده‌اند، پس در صورت وقوع یک قصور پزشکی نمی‌توانند از او شکایت کنند، در صورتی که این گونه نیست.

رضایت در هنگام عمل جراحی اجازه‌ای است که از سوی بیمار به پزشک برای انجام عمل جراحی داده می‌شود و معنای آن این نیست که اگر پزشک قصوری انجام داد و اتفاقی برای بیمار افتاد از دادن دیه بری شود.

پزشک مسئولیت دارد و اگر صدمه و تلف بیمار در نتیجه قصور پزشکی باشد او مجازات خواهد شد، اما اگر اقداماتی که انجام می‌شود کاملا متناسب با موازین پزشکی باشد او مسئولیتی ندارد.

در صورت وقوع مشکل بیمار می‌تواند از پزشک معالج خود در دادسرا شکایت کند تا پرونده به کمیسیون پزشکی برود.


این مطلب از پایگاه جامع اطلاع رسانی وکالت آنلاین چاپ شده است.
URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/176908/اخذ-رضایت-بیمار-قبل-از-عمل-جراحی-،-پزشک-مقصر-را-تبرئه-می-کند-؟/