VekalatOnline.IR
پایگاه جامع اطلاع رسانی وکالت آنلاین

نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی چه مجازاتی دارد؟

بر اساس قانون هرگاه فردی به قصد تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی خبری کذب را منتشر کند، باید مجازات قانونی را طی کند.

نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی چه مجازاتی دارد؟ بر اساس قانون فضای مجازی، نشر اکاذیب اگر به قصد تشویش اذهان عمومی باشد جرم به حساب می‌آید و مجازات‌های قانونی برای آن تدوین خواهد شد.

اگر فردی در فضای مجازی به دروغ خبری را منتشر یا عکس و فیلمی را پخش کند، به دلیل آن که هدف او تشویش اذهان عمومی بوده است، محکوم می‌شود.

هرگاه شخصی با قصدی مخرب صحبت‌های خلاف واقعی را منتشر کند یا از قول فردی دیگر آن‌ها را بیان کند باز هم باید مجازات شود.

طبق ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای هرگاه فردی سبب بر هم خوردن نظم عمومی در فضای مجازی شود، به حبس از 92 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.

بر اساس این قانون اگر فردی با صحبت خود و پیامش فضای جامعه را تشویش کند، باید مجازات قانونی را سپری کند.


این مطلب از پایگاه جامع اطلاع رسانی وکالت آنلاین چاپ شده است.
URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/177670/نشر-اکاذیب-به-قصد-تشویش-اذهان-عمومی-چه-مجازاتی-دارد؟/