VekalatOnline.IR
پایگاه جامع اطلاع رسانی وکالت آنلاین

منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد
URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=25680

تصویبنامه در مورد اصلاحات تقسیماتی در استان لرستان


شماره 63659/ت 27850ک 13/12/1381

وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیات دولت در جلسه مورخ 27/11/1381 بنا به پیشنهاد شماره 92680/42/4/1 مورخ 7/10/1381 وزارت کشور و با رعایت تصویبنامه شماره 58538/ت 26118ه مورخ 22/12/1380 و به استناد ماده ( 13 ) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب 1362 - اصلاحات تقسیماتی زیر را در استان لرستان تصویب نمودند:
1 - شهرستان خرم آباد
الف - روستاها و مزارع ومکانهای 1 - بیدهل 2 - کرنورکر 3 - کلم کبود 4 - پیرماهی 5 - جولاکمر 6 - پیرمراد 7 - گل زرد 8 - رازباشی 9 - چنارازباشی 10 - رودخشکه ( ملکشاهی ) 11 - صیدعباس ( گلزرد ) 12 - تپه گچی 13 - داربلوط سفلی 14 - دار بلوط علیا 15 - سراب ملکی 16 - چقابل از دهستان بیرانوند جنوبی بخش چغلوندی منتزع و به دهستان بیرانوند شمالی همین بخش الحاق و مرز دو دهستان مذکور طبق نقشه 250000/1 پیوست که تایید شده به مهردفتر هیات دولت است ، اصلاح می گردد .
ب - روستاها و مزارع ومکانهای 1 - پلکان سفلی 2 - بزهل 3 - دره چپی 4 - سواران دره علیا 5 - دورنده 6 - چمک صیدی 7 - میان دره 8 - ده سرخه 9 - مله کبود 10 - چم صیدی ( عبدل ) 11 - راه بند علیا 12 ، رابه بند سفلی 13 - پلکان علیا 14 - آبسرده آلائی 15 - قلعه آبسرده 16 - تنگ لره 17 - کلاته آبسرده 18 - دره احمد 19 - بازگیر 20 - میان دره 21 - دار بیله مطابقه نقشه 250000/1 ضمیمه که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت می باشد ، از دهستان بیرانوند شمالی بخش چغلوندی شهرستان خرم آباد منتزع و به دهستان همت آباد بخش مرکزی شهرستان بروجرد الحاق گردد و مرز دو شهرستان مذکور مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تایید شده به مهر و دفتر هیات دولت می باشد ، اصلاح می گردد .
ج - مرز دهستان بیرانوند شمالی از روستای خراشکفت به روستای بیدهل مطابق نقشه 250000/1 ضمیمه که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت می باشد ، تغییر یابد .
2 - شهرستان کوهدشت
الف - روستاها و مزارع ومکانهای 1 - سیاه چشمه 2 - خیلاوبره 3 - بره جولا 4 - چشمه سفید 5 - چنگیزی میرزا 6 - بره ترک 7 - ناوه چنگیزی 8 - بره کاظم 9 - بره کلک 10 - بره انار 11 - بره خیره 12 - بره صید احمد 13 - بره شیخ علی از دهستان گل گل بخش مرکزی شهرستان کوهدشت منتزع ومطابق نقشه 250000/1 پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت می باشد ، به دهستان درب گنبد بخش طرهان شهرستان مذکور الحاق می گردد .
ب - روستاها ومزارع ومکانهای سیاه پله امیدعلی ، سیاه پله علیا ( پرویز ) و سیاه پله سفلی ( مینا ) مطابق نقشه 250000/1 ضمیمه که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت می باشد ، از دهستان طرهان بخش طرهان شهرستان کوهدشت منتزع و به دهتسان درب گنبد همین بخش الحاق گردد .
ج - دهستان بلوران به مرکزیت روستای بلوران مشتمل بر روستاها ومزارع و مکانهای پ - دولنگان 2 - بلین 3 - گنج علی 4 - بره کلک 5 - بره انار 6 - بره شیخ علی 7 - سیاه چشمه 8 - خیلاوبره 9 - بره صید احمد 10 - بره خیره 11 - بره ترک 12 - ناوه چنگیزی 13 - کاظم آباد 14 - چنگیزی میرزا 15 - میرملاث 16 - چشمه سفید ( براسبی ) مطابق نقشه 250000/1 ضمیمه که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت می باشد ، در تابعیت بخش طرهان ایجاد و تاسیس گردد .
د - دهستان طرهان غربی به مرکزیت روستای جقاپیت مشتمل بر روستاها و مزارع ومکانهای 1 - سید کریم کوشکی 2 - محمد زکی 3 - صید حسن 4 - محمد کریم 5 - خانگه 6 - محمدعلی 7 - قلندر 8 - گلابی 9 - لطیف 10 - چقاپیت علیا 11 - چاه درازرضا 12 - کاوه تنگ کبود 13 - زوله 14 - قیله 15 - قیله 15 - قلعه زیان 16 - چاه خیر 17 - چشمه سفید 18 - چم چول 19 - کول بادام نورمراد 20 - کول بادام قنبر 21 - شورشوره 22 - چه کرم خان 23 - گل نظر 24 - طاهر بیگ 25 - مراد علی ( درمره ) 26 - شیره مطابقه نقشه 250000/1 ضمیمه که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت می باشد ، در تابعیت بخش طرهان ایجاد و تاسیس گردد .
ه - مرز دهستان کوهدشت شمالی بخش مرکزی شهرستان کوهدشت با مرز دهستان درب گنبد بخش طرهان همین شهرستان مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت می باشد ، اصلاح می گردد .
و - بخش درب گنبد به مرکزیت روستای درب گنبد از ترکیب دهستانهای بلوران و درب گنبد در شهرستان کوهدشت ایجاد وتاسیس گردد .
3 - شهرستان دلفان
الف - روستاها ومزارع و مانهای درده پهلوان ، حیدرآباد ، بابا محمدسنجابی و نوروزآباد مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تاییدشده به مهر دفتر هیات دولت می باشد ، از دهتسان ایتیوند شمالی بخش کاکاوند منتزع و به دهتسان نورعلی بخش مرکزی شهرستان دلفان الحاق گردد .
ب - روستای گلدره مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت می باشد ، از دهستان ایتیوند جنوبی بخش کاکاوند منتزع و به دهستان کاکاوند غربی همین بخش الحاق گردد .
ج - روستاها و مزارع ومکانهای سیدعلی ( قاسمی ) چم نوزده وامید علی ( کالگه ) مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تایید شده به مهردفتر هیات دولت می باشد ، از دهستان ایتیوند جنوبی بخش کاکاوند شهرستان دلفان استان لرستان منتزع و به دهستان سرفیروزآبادبخش فیروزآباد شهرستان کرمانشاه استان کرمانشاه الحاق می گردند .
4 - شهرستان پلدختر
روستاها ومزاراع ومکانهای سرچک دادآباد ، مشهدی جوزی ، دادآباد نصرت و قلعه علیمراد مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت می باشد ، از دهستان میانکوه شرقی بشخ معمولان شهرستان پلدختر منتزع و به دهستان کرگاه شرقی بخش مرکزی شهرستان خرم آباد الحاق گردد .
این تصویبنامه در تاریخ 3/12/1381 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع : تصویب نامه شماره انتشار : 16911
تاریخ تصویب : 1381/11/27 تاریخ ابلاغ : 1381/12/26
دستگاه اجرایی : موضوع :


این مطلب از پایگاه جامع اطلاع رسانی وکالت آنلاین چاپ شده است.
URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/25680/تصویبنامه-در-مورد-اصلاحات-تقسیماتی-در-استان-لرستان/