VekalatOnline.IR
پایگاه جامع اطلاع رسانی وکالت آنلاین

منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد
URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=37185

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان مازندران

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان مازندران شماره193623/ت47667ک
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان مازندران

وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 4/5/1391 بنا به پیشنهادهای شماره 5622/42/4/1 مورخ 22/1/1390، شماره 144980/42/4/1 مورخ 28/9/1390 و شماره 40794/42/4/1 مورخ 3/4/1391 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب1362ـ و با رعایت جزء «د» بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
اصلاحات تقسیماتی زیر در استان مازندران صورت می‌گیرد:
1ـ شهرستان آمل:
الف ـ مرکز دهسـتان دشـت سر از توابع بخش دابودشت از روستای نجارمحله به روستای نظام‌آباد تغییر می‌یابد.
ب ـ روستاهای اجبارکلا، نجارمحله، هارونکلا، نفرخیل و خونی سر از توابع دهستان دشت سر بخش دابودشت،ادغام و به عنوان روستای اجبارکلا شناخته می‌شود.
پ ـ نام دهستان دشت سر از توابع بخش دابودشت به دشت‌سر شرقی تغییر می‌یابد.
ت ـ دهستان دابوی میانی به مرکزیت روستای آهنگرکلا از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر، مطابق نقشه 250000/1 پیوست شماره (1) که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد در تابعیت بخش دابودشت ایجاد می‌گردد:
1ـ آهنگرکلا 2ـ ابومحله 3ـ اوجاک 4ـ اشکار کلا 5 ـ باریک محله 6 ـ بیش‌محله 7ـ پپین 8 ـ ترویجان 9ـ جالیکا 10ـ حاجی‌آباد 11ـ دوتیره 12ـ زیارکلا 13ـ سنگر 14ـ سراج‌محله 15ـ شاهکتی 16ـ صورت کلا 17ـ عظیم‌آباد 18ـ غیاث‌کلا 19ـ قائمیه سفلی 20ـ قائمیه علیا 21ـ قراء کلا 22ـ کچپ سفلی 23ـ کچپ علیا 24ـ کچپ کلوا 25ـ کرسی کلاعلیا 26ـ کرسی کلاسفلی 27ـ کبودکلا 28ـ کمانگرکلا 29ـ مریج محله 30ـ مرزنگو 31ـ موزی کتی سفلی 32ـ موزی کتی علیا 33ـ مجید آباد 34ـ نوآباد 35ـ واسکس 36ـ ولیک علیا 37ـ ولیک سفلی.
ث ـ دهستان دشت‌سر غربی به مرکزیت روستای فیروزکلای وسطی از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر، مطابق نقشه 250000/1 پیوست شماره (1) که تأییدشده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد در تابعیت بخش دابودشت ایجاد می‌گردد:
1ـ بوران 2ـ بلیران 3ـ پاشاکلا 4ـ زوارک 5 ـ سالارمحله 6 ـ شهنه کلا 7ـ شادمحل 8 ـ فیروزکلاسفلی 9ـ فیروز کلا علیا 10ـ فیروز کلا وسطی 11ـ کمدره 12ـ محمدآباد 13ـ معلم کلا 14ـ هندوکلا.
ج ـ بخش دشت سر به مرکزیت روستای اجبارکلا مطابق نقشه 250000/1 پیوست شماره (1) که تأییدشده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد از ترکیب دهستانهای زیر ایجاد می‌گردد:
1ـ دهستان دشت سر شرقی.
2ـ دهستان دشت سر غربی.
2ـ شهرستان عباس‌آباد:
الف ـ نام دهستان کلارآباد شرقی از توابع بخش کلارآباد به کلار شرقی تغییر می‌یابد.
ب ـ دهستان کلارغربی به مرکزیت روستای سی‌سرا از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 250000/1 پیوست شماره (2) که تأییدشده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد در تابعیت بخش کلارآباد ایجاد می‌گردد:
1ـ اسپه سر 2ـ تسکاسون 3ـ تیلور سرشرقی 4ـ حلمره 5 ـ خشرد 6 ـ سی‌سرا 7ـ سی‌بن سرا 8 ـ شرکت بهرو 9ـ شرکت کوی نارنج 10ـ قایق‌سازی 11ـ کردچال 12ـ گلور 13ـ مجتمع کشاورزی کندلوس 14ـ مرغداری مشایخ 15ـ نارنج بندبن
پ ـ نام بخش کلارآباد به سلمان شهر تغییر می‌یابد.
ت ـ بخش کلار به مرکزیت شهر کلارآباد از ترکیب دهستانهای زیر ایجاد می‌گردد:
1ـ دهستان کلار شرقی.
2ـ دهستان کلار غربی.
3ـ شهرستان سوادکوه:
بخش زیرآب به مـرکزیت شهر زیرآب از ترکیب دهستانهای سرخکلا و کسلیان ایجاد می‌گردد.
4ـ شهرستان بابلسر:
نام شهر کله بست مرکز بخش رودبست به هادی شهر تغییر می‌یابد.
5 ـ شهرستان نوشهر:
روستای کجـور از توابع بـخش کجور، به شهـر تبدیل و به عنـوان شـهر کجور شناخته می‌شود.
این تصویب‌نامه در تـاریخ 11/9/1391 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع : تصویب نامه شماره انتشار : 19755
تاریخ تصویب : 1391/9/11 تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : وزارت كشور
موضوع :


این مطلب از پایگاه جامع اطلاع رسانی وکالت آنلاین چاپ شده است.
URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/37185/تصویب‌نامه-در-خصوص-تقسیمات-کشوری-در-استان-مازندران/