گزیده-از-پایان-نامه-های-علمی-در-زمینه-حقوق-مدنی-جلد-5

گزیده از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی جلد 5

کد محصول# 4232

گزیده ای از پایان نامه های علمی، در 9 عنوان تنظیم شده است که تا کنون 23 جلد آن به زیور طبع آراسته گردیده است. در این مجموعه سه قسمت از اطلاعات هر یک از پایان نامه های انتخاب شده، آمده است. که عبارتند از: مشخصات کلی، چکیده (مقدمه) و پیشنهادها (نتیجه).

محصولات بیشتر