گزیده-ای-از-پایان-نامه-های-علمی-در-زمینه-حقوق-کار-و-اداری

گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق کار و اداری

کد محصول# 4235

گزیده ای از پایان نامه های علمی، در 9 عنوان تنظیم شده است که تا کنون 23 جلد آن به زیور طبع آراسته گردیده است. در این مجموعه سه قسمت از اطلاعات هر یک از پایان نامه های انتخاب شده، آمده است. که عبارتند از: مشخصات کلی، چکیده (مقدمه) و پیشنهادها (نتیجه).

محصولات بیشتر

کاداستر
کد محصول# 5497