راهنمای-حقوقی-مشاوران-خودرو

راهنمای حقوقی مشاوران خودرو

کد محصول# 4311

این کتاب ویژه متصدیان بنگاهای معاملات اتومبیل می باشد و این متن جهت استفاده دوره آموزشی با عنوان آشنایی با مسائل حقوقی ویژه مشاوران بنگاه های خودرو با کد (02/خ/م/ه/آ) تهیه شده است.