حقوق-تجارت-جلد-چهارم

حقوق تجارت جلد چهارم

کد محصول# 4540

افلاس در اسلام و سیر قانونی آن در ایران - ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی