حقوق-تجارت-Company-Law-in-Iran-جلد-هفتم

حقوق تجارت Company Law in Iran جلد هفتم

کد محصول# 4543

اسناد تجاری بین المللی در حقوق ایران، فرانسه، آلمان، انگلیس و آمریکا، شرکت های تجاری، کنوانسیون 9 دسامبر 1988