نشست-های-قضایی-مسایل-فانون-مدنی

نشست های قضایی مسایل فانون مدنی

کد محصول# 4818

در سری کتاب های نشست های قضایی، سوال و تحقیق هایی مطرح می شود که برداشت های مختلفی را در بر می گیرد، و غنای علمی و حرفه ای هر نظریه محک زده می شود و نظریات برتر، جایگزین عادت دادگاه ها شده است.

محصولات بیشتر