حقوق-مدنی-خانواده-نکاح-و-انحلال-آن

حقوق مدنی خانواده نکاح و انحلال آن

کد محصول# 4872

کتاب حاضر مواد مربوط را بر اساس ترتب قانون مدنی مورد تجزیه و تحلیل قرارداده، و حسب اقتضاء با تطبیق مطالب، دسته بندی و نمودار جدیدی را ارایه می نماید تا عمل فراگیری را تسهیل کرده باشد.