مجموعه-قوانین-و-مقررات-حقوقی---کیفری

مجموعه قوانین و مقررات حقوقی - کیفری

کد محصول# 4882

مجموعه حاضر با هدف اطلاع رسانی صحیح و به موقع و با انگیزه در دسترس قراردادن متن قانون منطبق با روزنامه رسمی و با پرهیز از هرگونه حاشیه نویسی * به نحوه مطلوب که شایسته قانون باشد* منتشر گردیده است.