سازمان-های-بین-المللی:-مزایا-و-مصونیت-ها

سازمان های بین المللی: مزایا و مصونیت ها

کد محصول# 4944

کتاب سازمان های بین المللی: مزایا و مصونیت ها شامل سه فصل می باشد: فصل اول مزایا و مصونیت های سازمان های بین المللی. فصل دوم مزایا و مصونیت های کارمندان و کارشناسان بین اللملی. فصل سوم مزایا و مصونیت های هیات های نمایندگی و نمایندگان دولت ها در سازمان های بین المللی است.

محصولات بیشتر