مجموعه-پرسش-و-پاسخ-های-حقوقی-اجرای-احکام-مدنی

مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی اجرای احکام مدنی

کد محصول# 5044

کتابی که در پیش رو دارید در بر دارنده سوالات متعددی است که به مرور در مرحله دادرسی ذهن قضات محترم را به خود مشغول ساخته و در مجموعه نشست های قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی با استدلال متقن حقوقی به آنها پاسخ داده شده است.