حقوق-بشر-در-محاکمات-کیفری-بین-المللی

حقوق بشر در محاکمات کیفری بین المللی

کد محصول# 5118

کتاب حاضر سعی دارد نشان دهد که رعایت موازین و معیارهای حقوق بشر یکی از دغدغه های مهم مراجع قضایی تاکنون بوده است.و در پایان کتاب یک واژه نامه تخصصی انگلیسی به فارسی به ان افزوده شده است تا مراجعان محترم را در معادل یابی اصطلاحات کمک نماید.

محصولات بیشتر