نحوه-صدور-دستورها-و-اراء-قضایی-در-امور-کیفری

نحوه صدور دستورها و اراء قضایی در امور کیفری

کد محصول# 5119

کتاب حاضر مورد استفاده اشخاصی است که بعد از اتمام دوره کاراموزی قضایی به ان احتیاج دارند.در این کتاب نحوه تنظیم و تحریر دستورهای قضایی و نحوه اجرای ان امده است.

محصولات بیشتر