فروش کتاب مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری آبان 91 در فروشگاه و

مجموعه-آرای-قضایی-شعب-دیوان-عدالت-اداری-آبان-91

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری آبان 91شناسه محصول : 5210

شرح

در این مجموعه و مجموعه های بعدی نه تنها آرای حاوی نکات حکمی قابل توجه و یا آرای صادره در موضوعات مهم گزینش می شود بلکه در مواردی به درج مجدد آرایی که سالهای متمادی جزء رویه ثابت محاکم تلقی می شود مبادرت ورزیده ایم تا سابقه قابل استنادی در تمام موارد فراهم گردد. مرکز استخراج و مطالعات رویه قضایی کشور

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.