فروش کتاب تأملاتی بر دیه صدمات نخاع و ستون فقرات در فروشگاه وکالت آنلا

تأملاتی-بر-دیه-صدمات-نخاع-و-ستون-فقرات

تأملاتی بر دیه صدمات نخاع و ستون فقراتشناسه محصول : 5212

شرح

پی ریزی بنای نظریه پردازی بی سابقه در آثار قدما و متأخرین در خصوص دیه و قطع نخاع. تعیین حدود و ثغور ارزشیابی درصد خسارت از کتاب گاید جهت صدمات ستون فقرات و نخاع در تطبیق با سیستم دیات اسلامی با نحوی که با این سیستم فکری ارزشی همخوان باشد نه برچسباندن خام و التقاطی آن ارزشگذاری های بین المللی بی تناسب با سیستم دیات... دکتر بابک سمساری

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.