فروش کتاب بررسی تحلیلی حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم ح

بررسی-تحلیلی-حقوقی-و-جرم-شناختی-قانون-مجازات-اسلامی-در-نظم-حقوقی-نوین

بررسی تحلیلی حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوینشناسه محصول : 5216

شرح

ویژگی های کتاب حاضر: توجه به بررسی در دو بعد حقوقی و سیاست جنایی بر اساس آموزه های نوین حقوق جزا. تحلیل از نظرگاه مبانی فکری علوم جنایی و جرم شناسی و اسلوب فکری آن. توجه به آموزه های فقه کبفری اسلام. مطابقت مواد قانونی سابق و جدید. دکتر عباس حق پناهان

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.