فروش کتاب قانون آ؛یین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در

قانون-آ؛یین-دادرسی-دادگاه-های-عمومی-و-انقلاب-در-امور-مدنی

قانون آ؛یین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنیشناسه محصول : 5217

شرح

بدون تردید از جمله شروط رشد و تعالی جامعه قانونمدا را می توان در قانون شناختی آن جستجو نمود، و به یقین اولین ابزار قانون شناختی در دسترس بودن متن قانون است... عاطفه زاهدی

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.