فروش کتاب مطالعه تطبیقی امضای الکترونیکی در حقوق ایران و مقررات آنسیتر

مطالعه-تطبیقی-امضای-الکترونیکی-در-حقوق-ایران-و-مقررات-آنسیترال

مطالعه تطبیقی امضای الکترونیکی در حقوق ایران و مقررات آنسیترالشناسه محصول : 5243

شرح

امضای الکترونیکی عبارت از داده ای الکترونیکی است که به یک داده پیام ضمیمه می شود و موجبات شناسایی شخص و اعلام رضایت وی به مفاد داده پیام را فراهم می آورد. این امضاء بر اساس فناوری زیست سنجی و امضای رقمی(دیجیتالی) تقسیم می شود. همچنین در یک دسته بندی دیگر، امضای الکترونیکی به لحاظ ارزش اثباتی آن به دو نوع امضای الکترونیکی ساده و مطمئن منقسم می شود... در این کتاب با بررسی ابعاد علمی و فنی امضای الکترونیکی چگونگی ایجاد و بهره برداری از آن و آثار حقوقی و تغییرات احتمالی مورد نیاز در مقررات مورد تحلیل قرار گرفته است نویسنده:دکتر رسول مظاهری کوهستانی، علیرضا ناظم

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.