فروش کتاب مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر(حقوقی) مهر 1391 در فرو

مجموعه-آرای-قضایی-دادگاه-های-تجدیدنظر(حقوقی)-مهر-1391

مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر(حقوقی) مهر 1391شناسه محصول : 5244

شرح

این مجموعه ها شامل آراء برگزیده ای از شعب دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و محاکم تجدیدنظر است... مرکز استخراج و مطالعات رویه قضایی کشور

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.