فروش کتاب مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر(حقوقی) آبان 1391 در فر

مجموعه-آرای-قضایی-دادگاه-های-تجدیدنظر(حقوقی)-آبان-1391

مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر(حقوقی) آبان 1391شناسه محصول : 5246

شرح

این مجموعه ها شامل آراء برگزیده ای از شعب دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و محاکم تجدیدنظر است... مرکز استخراج و مطالعات رویه قضایی کشور

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.