فروش کتاب آیین دادرسی امور و دعاوی خانوادگی در فروشگاه وکالت آنلاین

آیین-دادرسی-امور-و-دعاوی-خانوادگی

آیین دادرسی امور و دعاوی خانوادگیشناسه محصول : 5263

شرح

این کتاب با پذیرش ضرورت افتراقی بودن دادرسی امور و دعاوی خانوادگی، به روشن نمودن ویژگی ها و زوایای آن می پردازد و ضمن طرح نقاط ابهام و اجمال، تعارض و تغایر قوانین و مقررات جاری در زمینه آیین دادرسی امور و دعاوی خانوادگی و تبیین رویکرد رویه ی قضایی به این مساله، جهت انتظام دادن به مقررات شکلی مربوط به امور و دعاوی خانوادگی پیشنهادهایی ارائه می دهد. هدف اصلی این تحقیق، توجیه ضرورت تدوین آیین دادرسی ویژه محاکم خانواده، به صورت یک مجموعه منسجم است. نویسنده:دکتر لیلا سادات اسدی، دکتر فریده شکری

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.