حقوق-کاربردی-شرایط-عمومی،خصوصی-و-مکاتبات-پیمان-در-مقررات-و-رویه-قضایی

حقوق کاربردی شرایط عمومی،خصوصی و مکاتبات پیمان در مقررات و رویه قضایی

کد محصول# 5269

حقوق کاربردی شرایط عمومی،خصوصی و مکاتبات پیمان( پیمانکار و کارفرما) در مقررات و رویه قضایی

نویسنده:عباس بشیری،یعقوبی،کریمی تازه کند

محصولات بیشتر