فروش کتاب مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری اسفند 91 در فروشگاه

مجموعه-آرای-قضایی-شعب-دیوان-عدالت-اداری-اسفند-91

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری اسفند 91شناسه محصول : 5272

شرح

در این مجموعه و مجموعه های بعدی نه تنها آرای حاوی نکات حکمی قابل توجه و یا آرای صادره در موضوعات مهم گزینش می شود بلکه در مواردی به درج مجدد آرایی که سالهای متمادی جزء رویه ثابت محاکم تلقی می شود مبادرت ورزیده ایم تا سابقه قابل استنادی در تمام موارد فراهم گردد.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.