فروش کتاب نظام حقوقی رسیدگی به تخلفات و جرایم اقتصادی در سازمان تعزیرا

نظام-حقوقی-رسیدگی-به-تخلفات-و-جرایم-اقتصادی-در-سازمان-تعزیرات-حکومتی

نظام حقوقی رسیدگی به تخلفات و جرایم اقتصادی در سازمان تعزیرات حکومتیشناسه محصول : 5284

شرح

نظام حقوقی رسیدگی به تخلفات و جرایم اقتصادی در سازمان تعزیرات حکومتی نویسنده:دکتر مهدی هداوند،محمدرضا ایبی سده

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.