فروش کتاب قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوق کنونی در فروشگاه وکالت آن

قانون-اجرای-احکام-مدنی-در-نظم-حقوق-کنونی

قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوق کنونیشناسه محصول : 5303

شرح

خواهان به آن امید مسیر دشوار دادرسی را طی می کند که نهایتا با وصول محکومُ به به هدف خود دست یابد. اجرای حکم مرحله ای دشوار و دارای حقوق خاص خود بوده که نیازمند توجه و پژوهش نقاط مبهم آن می باشد. قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به عنوان قانون مادر در زمینه اجرای احکام مدنی محسوب می گردد. پژوهش حاضر به شرح ماده به ماده قانون مزبور و بررسی رویه قضایی و نظریات مشورتی مرتبط با آن پرداخته است. نویسنده:مجتبی جهانیان،یوسف براری چناری،علی اصغر دلزنده روی

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.