فروش کتاب قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جن

قانون-تعیین-تکلیف-اراضی-اختلافی-موضوع-اجرای-ماده-56-قانون-جنگل-ها-و-مراتع-در-رویه-قضایی

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع در رویه قضاییشناسه محصول : 5311

شرح

مجموعه حاضر مشتمل بر آرای هیات عمومی دیوانعالی کشور (وحدت رویه)، دیدگاه های قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی است. نویسنده:سید محمد رسول باختر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.