فروش کتاب نشست های نقد و بررسی آرای قضایی: رای حقوقی هموفیلی ها در فرو

نشست-های-نقد-و-بررسی-آرای-قضایی:-رای-حقوقی-هموفیلی-ها

نشست های نقد و بررسی آرای قضایی: رای حقوقی هموفیلی هاشناسه محصول : 5320

شرح

مسئولیت مدنی اثباط رابطه سببیت و نقش دادرس در ساخت قاعده مدنی دکتر مسعود امرایی فرد، دکتر بهرام درویش، محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.