فروش کتاب پرسش و پاسخ های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده : علمی، کا

پرسش-و-پاسخ-های-قضایی-پیرامون-قانون-حمایت-خانواده-:-علمی،-کاربردی

پرسش و پاسخ های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده : علمی، کاربردیشناسه محصول : 5321

شرح

در تفسیر مواد قانون و پیشنهاد راهکارها، سابقه قانونگذاری و پشتوانه فقهی و نیز رویه قضایی محاکم لحاظ شده است... نویسنده:علی تقی زاده، سید طه مرقاتی، حسین مرادی هرندی، غلامرضا موحدیان، صادق شریعتی نصب

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.